31 επιπλέον νεοφυείς εταιρείες εντάχθηκαν στο Μητρώο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων σε 213

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία χαρτογράφησης του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ήδη, οι εγγεγραμμένες startups στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) έφτασαν τις 213.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο για τις startups, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν διεθνή παρουσία σε ξένες αγορές, προσελκύοντας κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές. Στόχος του Μητρώου είναι να χαρτογραφήσει το δυναμικό των νεοφυών εταιρειών, που έχουν παρουσία στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Αθανάσιου Κυριαζή, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, επιπλέον 31 επιχειρήσεις εγγράφηκαν στο Μητρώο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 213.

Το ενδιαφέρον των startups για εγγραφή στο Elevate Greece, την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, βαίνει αυξανόμενο το τελευταίο διάστημα. Όπως εκτίμησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων αναμένεται να διπλασιαστεί τον επόμενο μήνα.

Αναφερόμενος στους πέντε μήνες λειτουργίας του νέου εργαλείου ανάπτυξης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, ο κ. Δήμας τόνισε: “Εάν δεν κάνουμε τώρα γρήγορα βήματα, θα ακολουθούμε τις εξελίξεις”. Όπως είπε ο ίδιος, το Elevate Greece δεν είναι μόνο ένα μητρώο, που κάνει την καταγραφή και τη χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων: “στόχος μας είναι να οργανώσουμε μια ηλεκτρονική πύλη εισόδου όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ώστε να βγουν ωφελημένες οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας και το κράτος”.

Η πανδημία

Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και κληθείς να σχολιάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στις νεοφυείς επιχειρήσεις, ο κ. Δήμας είπε πως η Πολιτεία στηρίζει και βοηθάει τις συγκεκριμένες εταιρείες.

“Ανακοινώσαμε μια δράση μέσω του ΕΣΠΑ, της τάξεως των €60 εκατ., με την οποία ενισχύουμε τη ρευστότητα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και στηρίζουμε με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης από €5.000 έως €100.000 και αυτό αποδεικνύει ότι ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να βοηθήσουμε τις νεοφυείς εταιρείες”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Χρηματοδότηση

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα για τη στήριξη των startups, που έχουν εγγραφεί στο “Elevate Greece”. Η χρηματοδότηση αφορά το κεφάλαιο κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση ύψους από €5.000 έως και €100.000. Η χρηματοδότηση αφορά κεφάλαιο κίνησης, με στόχο την κάλυψη εξόδων σε αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών και υλικών χρήσης.

Επίσης, χρηματοδοτείται το σύνολο των παροχών σε εργαζομένους, καθώς και διάφορα λειτουργικά έξοδα. Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξης του 50% κατ’ ελάχιστον και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021.

Η αίτηση υποβολής θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 30/6/2021 το αργότερο. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, που θα υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι και τις 30.6.2021. Οι δικαιούχοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια και να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1/1/2020.

Το πρόγραμμα αφορά ειδικότερα πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες εταιρείες, με άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης το 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των €10.000. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ. Επίσης, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως “προβληματικές” επιχειρήσεις, σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.


Πηγή: timesnews.gr