Σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ψηφιακής ωριμότητας κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Ωστόσο, η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει αργή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Ελλάδα παραμένει – για το 2019 – στην 25η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης στην ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων, επίδοση που είχε και το 2018. Η χώρα βαθμολογείται με 3,5 στον δείκτη της ψηφιακής ωριμότητας των εταιρειών, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος (ΕΕ-28) είναι 4,7.

Με εξαίρεση τα συστήματα ERP και τα Big Data Analytics, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις βαθμολογούνται σχετικά υψηλά, η συνολική ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι αργή, σύμφωνα με τη 2η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, που υλοποιείται με την υποστήριξη της Deloitte.

Στα θετικά στοιχεία, που αποτυπώνει η έκθεση για την Ελλάδα, είναι η συγκριτικά καλή επίδοση όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων με σύστημα ERP. Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό η χώρα κατατάσσεται στην 11η ανάμεσα σε 28 κράτη-μέλη για το 2019, ενώ το 2018 είχε τη 12η θέση.

Επίσης, καλή επίδοση έχει η Ελλάδα και στη χρήση Big Data Analytics από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών – μελών. Εξάλλου, καλή θέση έχει η χώρα και στον δείκτη “Διαφήμιση στο Διαδίκτυο”, καθώς κατατάσσεται 14η στην ΕΕ-28.

Υστέρηση
Στον αντίποδα, υστέρηση καταγράφουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε μια σειρά από άλλους δείκτες, που συνδέονται με την ψηφιακή ωριμότητα. Ένας από αυτούς είναι η παροχή φορητών συσκευών στους εργαζόμενους, όπου η χώρα κατέχει την 26η θέση – όπως και στη ρήση cloud (26/28) και RFID (26/28). Να σημειωθεί, πάντως, ότι τα στοιχεία της έρευνας  αφορούν το 2019 και δεν αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έκτοτε.

Την ίδια θέση, 26η, αποσπά για το 2019 η Ελλάδα στον δείκτη “Χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης”, ενώ το 2018 βρισκόταν στην 27η θέση. Την 26η θέση έχει η χώρα και στη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου από επιχειρήσεις (από την 24η το 2018), ενώ ακόμη πιο χαμηλά, 27η, βρίσκεται όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο από τη 17η το 2018.

Η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, έχει κάνει μεταξύ 2018 και 2019 πρόοδο σε κάποιους τομείς, που συνδέονται με την ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, στον αριθμό επιχειρήσεων με σύστημα CRM ανήλθε από την 21η το 2018 στη 17η θέση το 2019. Μάλιστα, η χώρα βελτίωσε τη θέση της, ενώ ο μέσος όρος των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών κινήθηκε πτωτικά (19 χώρες σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία το 2019).

Επίσης, στη χρήση Cloud από επιχειρήσεις, η Ελλάδα ανέβηκε δύο θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη: από την 28η στην 26η θέση.


Πηγή: timesnews.gr