Mπορεί η αλληλεγγύη χωρίς αποκλεισμούς να δράσει ως αντίδοτο στον λαϊκισμό; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας διαλόγου «SoliDialogues», που έχουν διοργανώσει για τις 19 και 20 Μαρτίου και από τις 11.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ., τα Ινστιτούτα Goethe στην Ευρώπη σε συνεργασία με το NewKinco.

Περίπου 200 Ευρωπαίοι δήλωσαν συμμετοχή για τις ψηφιακούς κύκλους διαλόγου. Σε μικρές ομάδες με έως έξι συνομιλητές, θα συζητήσουν τις δύο αυτές ημέρες για ποικίλες πτυχές της αλληλεγγύης και για νέες μορφές συνύπαρξης. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν τις 30 συζητήσεις σε livestream ή στο κανάλι Youtube του Goethe-Institut και στην ιστοσελίδα του εγχειρήματος.

Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτές που αφορούν τις αυξανόμενες λαϊκιστικές τάσεις, τον ρόλο των μειονοτήτων αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, θέτουν σήμερα μεγάλες προκλήσεις στη συνοχή της Ευρώπης. «Με τους SoliDialogues θέλουμε να προσφέρουμε ένα forum για τις ατομικές και διαφορετικές φωνές από όλη την Ευρώπη, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε αλληλέγγυες ιδέες για τις κοινωνίες μας» λέει ο Γενικός Γραμματέας του Goethe-Institut, Johannes Ebert. «Η αλληλεγγύη είναι το θεμέλιο για το μέλλον όλων μας. Γι’ αυτό, προσφέρουμε εδώ στους πολίτες ένα συμμετοχικό βήμα λόγου. Για δύο μέρες, μπορούμε να συζητήσουμε πέρα από οποιαδήποτε σύνορα, να αναπτύξουμε μαζί ιδέες και να ακούσουμε ο ένας τον άλλον».

Σε μια ανοιχτή πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να δηλώσουν προσωπική συμμετοχή στους κύκλους συζητήσεων των «SoliDialogues» μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Υποβλήθηκαν περίπου 200 δηλώσεις συμμετοχής από την Ευρώπη και απ’ όλο τον κόσμο.  Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν για ποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή ποιο ειδικό θεματικό πεδίο επιθυμούν να συζητήσουν με άλλους, αναφορικά πάντα με το κυρίως θέμα που είναι η αλληλεγγύη. Τα θέματα που προέκυψαν από τις δηλώσεις των αιτήσεων θα συζητηθούν στις 19 και στις 20 Μαρτίου, από τις 11.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ., στους περίπου 30 χώρους διαλόγου, και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: την τέχνη της αλληλεγγύης, την ένταξη, τις μειονότητες και την κοινωνική συμμετοχή, τη γνώση και τη δημοκρατία, την ανάπτυξη πρακτικών ένταξης, τα αφηγήματα αλλαγής και διαίρεσης στην Ευρώπη, την πόλωση και την ταυτότητα ή τον φόβο και την οικονομία.

Στόχος των «SoliDialogues» είναι να δοθεί η ευκαιρία να εκφραστούν και αντίθετες απόψεις αλλά και να ακουστεί πλήθος φωνών – ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και νευροποικιλότητας, πολιτικής κοσμοαντίληψης, εθνοτικής καταγωγής, υπηκοότητας ή θρησκεύματος. Το ζητούμενο στις συζητήσεις αυτές, στις οποίες θα συμμετέχουν κάθε φορά έως έξι συνομιλητές και που θα βασίζονται στη λεγόμενη μέθοδο »dialogue.one», είναι κυρίως να ακούσει ο ένας τις απόψεις του άλλου. Συγκεκριμένοι κανόνες συζήτησης θα διασφαλίσουν επίσης να μη διακόπτει ο ένας τον άλλον, αλλά να δίνεται αμοιβαία η ελευθερία του λόγου σε όλους. Έτσι, οι διάλογοι θα προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο για τον συλλογικό προβληματισμό, τα ανοικτά ερωτήματα και την ενεργή ακρόαση. Οι συζητήσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Τις μονόωρες συζητήσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 19 και 20 Μαρτίου, από τις 11.00 π.μ. έως τις 6.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), σε τρεις παράλληλους εικονικούς χώρους, ζωντανά στο κανάλι YouTube του Goethe-Institut:
Goethe-Institut – YouTube
(A. 11:00 – 12:00 Uhr, B. 12:15 – 13:15, Γ. 14:30 – 15:30, Δ. 15:45 – 16:45, E. 17:00 – 18:00).

Περισσότερες πληροφορίες για το εγχείρημα καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα με όλους τους κύκλους διαλόγου και τις ώρες θα βρείτε στον σύνδεσμο:
www.solidialogues.one

Το εγχείρημα SoliDialogues είναι μια πρωτοβουλία των Ινστιτούτων Goethe της Ευρώπης σε συνεργασία με το NewKinco.


Πηγή: timesnews.gr