Την Τετάρτη, 2 Δεκ 2020, στις 12.00, η Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση, η Αγροτική Κατάρτιση και η Διά Βίου Μάθηση Αγροτών θα συζητηθούν στο facebook: skywalker-εργασία στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.

Αφορμή για την εκ νέου ανάγκη προσέγγισης του πάρα πολύ σημαντικού θέματος είναι η διαβούλευση που εξήγγειλε η Κυβέρνηση στις 23/11/2020 και η οποία λήγει στις 3 Δεκ 2020, για το προτεινόμενο νομοσχέδιο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», που προώθησε το Υπουργείο Παιδείας.

Στόχος του νομοσχεδίου, κατά την υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση «από λύση ανάγκης για λίγους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για πολλούς». Ή, όπως το αντιλαμβανόμαστε κάποιοι άλλοι, να δημιουργήσουμε συνθήκες για να «ξανασεβαστούμε» όλα τα επαγγέλματα & δουλειές, και κυρίως να παύσουμε να υποτιμούμε κοινωνικά και να αποφεύγομε τις χειρωνακτικές εργασίες και ιδιαίτερα όσες έχουν σχέση με την γη …

Αφού με τις ανόητες πολιτικές επιλογές υπερτιμήσαμε τις δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις εργασίες, και δώσαμε υπερεξουσίες σε υπαλλήλους, ακόμα και Γενικούς διευθυντές αλλά υπαλλήλους …

Αφού επιτρέψαμε σε υπαλλήλους να υπεξαιρούν την υπαλληλική θέση τους και να φέρονται ως ομόλογοι προς τους πολίτες και τους εκλεγμένους πολιτικούς προϊσταμένους τους …

Αφού με συστηματικό κοινωνικό bullying απογυμνώσαμε όλα τα επαγγέλματα που απαιτούσαν και μυική δύναμη …
Αφού απαξιώσαμε σχεδόν κάθε τι που έχει σχέση με την φύση και την γη, εκτός ίσως από την εμπορία της γης και το real estate …
Αφού καταστήσαμε την ελληνική κοινωνία «ανάπηρη» από το να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί ….

Αφού εξωθήσαμε την ελληνική κοινωνία να γίνει κοινωνία με ειδικές ανάγκες, χωρίς «χέρια», «πόδια» ίσως και «καρδιά»…
Αφού η ελληνική κοινωνία κατέστη «εξαρτημένη» από εξωτερική εισαγωγή εργατικών χεριών …

Αφού η υπερπαραγωγή ακριβοπληρωμένων απρογραμμάτιστων νέων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών δομών ξεπέρασε τις ανάγκες της ….

Αφού τα λανθασμένα προβαλλόμενα πρότυπα εξωθούν την πολυέξοδη εκπαιδευτική μας επένδυση να «φεύγει» και να «χάνεται» για την Ελλάδα …

Αφού η στατιστική πραγματικότητα δίνει ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι 1200€, ενώ των ιδιωτικών υπαλλήλων είναι περίπου 1000€ και των αγροτών είναι μόνο 600€ μηνιαίως …

Φαίνεται ότι ίσως η κυβερνητική διοίκηση άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να ξεκινήσει, έστω και δειλά, κάποια διευθέτηση και επανατοποθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε πιο ισότιμη βάση.

Και φαίνεται ότι το κυριότερο (!) πρέπει να είναι οι θέσεις διοίκησης και η δομή της ιεραρχίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από εκεί φαίνεται αρχίζει η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης, από τις θέσεις της δημόσιας διοίκησης … Ενδιαφέρουσα προσέγγιση …

Με 700.000-800.000 δηλούντες ότι έχουν σχέση με αγροτική παραγωγή, ίσως κυρίως για να μοιραστούν τα 2.500.000.000€ ετησίως, και μόνο 7-8 σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης να έχουν στον τίτλο τους κάτι που έχει σχέση με τον αγροτικό τομέα της οικονομίας, προφανώς η πολιτεία μέχρι σήμερα ΔΕΝ ενδιαφερόταν σοβαρά για την Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση.

Αν η εκπαίδευση είναι επένδυση που αποδίδει στα επόμενα 10-15 χρόνια …

Αν η κατάρτιση είναι δαπάνη που πρέπει να αποδώσει άμεσα …

Αν η δια βίου μάθηση είναι η επικαιροποίηση της αρχικής ή βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις εξελίξεις των σύγχρονων γνώσεων στον συγκεκριμένο χώρο.

Τότε αυτές οι έννοιες για τον αγροτικό χώρο μοιάζουν όροι επιστημονικής φαντασίας σήμερα, και ως εκ τούτου οιασδήποτε μορφής προσέγγιση πρέπει να είναι κατάλληλη, σωστή και επιθυμητή για τους αγρότες.

Αν η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια προσπάθεια απόκτησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων βλασταριών της κοινωνίας ώστε να αναλάβουν «συν τω χρόνω» ενεργό ρόλο στην επιβίωση της κοινωνίας τους και

Αν μερικά από τα χαρακτηριστικά των αγροτικών κοινωνιών είναι: (1) η φροντίδα του περιβάλλοντος, (2) η ταύτιση του επαγγελματικού χώρου και της ζωής, (3) η συνεχής χωρίς weekend ζωής & επαγγέλματος, (4) η 24/7 για 365 μέρες διαθεσιμότητα για εργασία, (5) η μονάδα εργασίας στον αγροτικό χώρο είναι όλη η οικογένεια, (6) η ισχυρή εποχικότητα και άλλα,
τότε η αστικού τύπου αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση (δηλαδή εξάωρο ημερησίως, σε πενθήμερο εβδομαδιαίως, για 33 εβδομάδες ετησίως), και η αστικού τύπου αγροτική επαγγελματική κατάρτιση είναι αναποτελεσματική και απαράδεκτη για τις αγροτικές κοινωνίες και ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ στην επιβίωση των αγροτικών κοινωνιών.

Ακόμα ακριβέστερα μπορούμε να πούμε ότι η σημερινά προσφερόμενες υπηρεσίες στην αγροτική εκπαίδευση δρουν καταστροφικά για την αγροτική κοινωνία, για την ηθική και τα έθιμα των αγροτών.

Μάλιστα όλα γίνονται χωρίς τους αγρότες, χωρίς την συμμετοχή των αγροτών στον σχεδιασμό, χωρίς την συμμετοχή των αγροτών στην υλοποίηση ακόμα και χωρίς την συμμετοχή των αγροτών στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Συνήθως βλέπουμε να μιλούν εξ ονόματος των αγροτών κάποιας μορφής αυτόκλητοι «εκπρόσωποί» τους, ακόμα και εκπρόσωποι συντεχνιών ή «επιστημονικών» φορέων έχουν ισχυρισθεί ότι εκπροσωπούν τους αγρότες, τελευταία μάλιστα βλέπουμε και εκπροσώπους ανωνύμων εταιρειών να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν τους αγρότες … Τώρα φαίνεται ότι προσπαθούν να θεσμοθετήσουν την εκπροσώπηση των αγροτών από δημόσιους υπαλλήλους … τουλάχιστον την αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και στην αγροτική επαγγελματική κατάρτιση.

Τα σημερινά αστικά πρότυπα σχολείων είναι τα τελευταία 200 χρόνια ίδια, προσαρμοσμένα να πετυχαίνουν στην σωστή προετοιμασία στρατιωτών για να υπακούσουν διαταγές, στην σωστή προετοιμασία υπαλλήλων για να τηρούν διαδικασίες και την σωστή προετοιμασία εργατών για να εκτελούν οδηγίες των εργοδηγών.

Οι αγρότες είναι ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ της φύσης, ΤΟΛΜΟΥΝ να αναλαμβάνουν δράση με πάρα πολλές αβεβαιότητες (επιχειρηματικότητα), ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ (μέση επένδυση αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα είναι 150.000€) και ΠΑΡΑΓΟΥΝ πραγματικό πλούτο για την ευημερία των ανθρώπων.

Η αγροτική εκπαίδευση πρέπει να είναι εκπαίδευση (δηλαδή αλλαγή στάσης) σε θέματα κυρίως επιχειρηματικότητας μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο με κυρίαρχο τον άνθρωπο και την φύση και όχι το εκχρηματισμένο κέρδος.

Βέβαια αφού με παρέμβαση των αστικών πολιτικών κομμάτων έχει διαλυθεί το αγροτικό κίνημα ή έχει υποταχθεί στον αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας (κόμματα), σήμερα ο αγροτικός χώρος δείχνει διαλυμένος τουλάχιστον σε επίπεδο ενιαίας εκπροσώπησης και δείχνει ανίκανος να διεκδικήσει την πρέπουσα αγροτική εκπαίδευση, την πρέπουσα τιμή αγροτικών προϊόντων, την πρέπουσα αγροτική ζωή, την πρέπουσα αναγνώριση …

Με πρωτοβουλία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής η Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα συζητηθούν δημόσια στο facebook: skywalker την Τετάρτη, 2 Δεκ 2020, στις 12.00 και καλούν όλους να συμμετέχουν.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα

The following two tabs change content below.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι συνταξιούχος και προσφέρει εθελοντικά (χωρίς εκχρηματισμένη σχέση) σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως: Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ενώσεις Νέων Αγροτών, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.-Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, σε Συνεταιρισμούς (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «βιοςCoop», ΚοινΣΕπ ΜOΔΟΥΣΑ, ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ, Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών κλπ) και είναι συνεργάτης στο ΑγρΟραμα (άτυπη δομή αγροτών-παραγωγών επώνυμων προϊόντων), στο Skywalker (Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας), στις εφημερίδες ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, Agrenda & ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση, εκδίδει το ηλεκτρονικό newsletter “ΑγροΝέα” (για φίλους και συνεργάτες) και δημοσιεύει σε ηλεκτρονικά κυρίως μέσα. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στην Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ΔΕΚΟ, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης, και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων, ενώ σήμερα προσφέρει περίπου 200 ομιλίες ετησίως σε θέματα μεταξύ των οποίων, Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ. Κιν. 6998282382, [email protected].


Πηγή: timesnews.gr