Ο Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την «Οικοδόμηση μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία» τόνισε αρχικά τη σημασία της άρσης των ανισοτήτων που διαπιστώνονται στα υγειονομικά συστήματα των κρατών μελών και της επίτευξης της σύγκλισης μεταξύ τους προκειμένου η «Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας» να μην παραμείνει απλά ένας φιλόδοξος σχεδιασμός.

Επιπλέον, υπογράμμισε την αναγκη διασφάλισης της ισότητας, της σύγκλισης και της υιοθέτησης ενός μίνιμουμ οργανωτικών δομών, θεσμών, κανόνων και χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μίας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Τέλος αναφέρθηκε σε μια κοινή εμβολιαστική πολιτική στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα διατεθεί δωρεάν σε όλα τα κράτη μέλη και να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση:

Κυρία Επίτροπε, Κύριε Υπουργέ, Συνάδελφοι,

Με αφορμή την πανδημία του COVID-19, η προστασία της δημόσιας υγείας βρέθηκε στο παγκόσμιο προσκήνιο. Μετά τον αιφνιδιασμό της πρώτης φάσης της πανδημίας, όπου τα κράτη μέλη ουσιαστικά αντιμετώπισαν την κατάσταση διαφορετικά το κάθε ένα και όχι τηρώντας μία ενιαία γραμμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινηθεί συλλογικά και να ενισχύσει με χρηματοδότηση και ισχυρούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, την οικοδόμηση ενός ενιαίου μηχανισμού υγειονομικής προστασίας. Ουσιαστικά δημιουργεί μία ένωση εντός της ένωσης: μία ευρωπαϊκή ένωση υγείας.

Ομως όπως μας έχει διδάξει η ιστορία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μία δύσκολη και επίπονη διαδικασία, όπου τον πρώτο λόγο έχουν οι ισχυρές οικονομικά χώρες του Βορρά σε σχέση με τον πιο αδύναμο Νότο. Έχοντας στο νου μας αυτήν την αναμφισβήτητη πραγματικότητα, θέτουμε τα εξής ζητήματα:

  • Η χώρα μας μετά από μία δεκαετή οικονομική κρίση, που προκάλεσε δομικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία, βρίσκει το Εθνικό Σύστημα Υγείας κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και υποβαθμισμένο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται μία σοβαρή χρηματοδοτική ένεση με σκοπό την αναγέννηση του, κάτι που το Κίνημα Αλλαγής τονίζει με κάθε τρόπο, ακόμα και προ της εμφάνισης της πανδημίας.
  • Η Χώρα μας υστερεί κατά πολύ από τις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποδομές, σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στην ψηφιακή υγεία και κυρίως στους μισθούς των υγειονομικών. Στις ελλείψεις αυτές προστίθεται και η υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων μας, η υπολειτουργία της ΠΦΥ και η ανάγκη εκσυγχρονισμού του ΕΚΑΒ. Ο κρατικός προϋπολογισμός για τις δημόσιες δαπάνες υγείας είναι στο 4,7% ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 7,7%. Επίσης, η χώρα μας παράγει ανθρώπινο δυναμικό, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι λόγω χαμηλών μισθών επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό. Ειδικά στα χρόνια της κρίσης το brain drain εκτοξεύθηκε.
  • Συνεπώς, πριν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε φιλόδοξους σχεδιασμούς, πρέπει να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους μειονεκτούν τα επιμέρους εθνικά συστήματα υγείας και να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να υπάρξει σύγκλιση. Στο πλαίσιο αυτό θα χρειαστεί επαρκής χρηματοδότηση, συστηματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτει η Ένωση και εξαίρεση των δαπανών για την υγεία από τους δημοσιονομικούς στόχους σε όλες τις χώρες της.
  • Είναι κρίσιμο να αρθούν οι ανισότητες που διαπιστώνονται στα υγειονομικά συστήματα των κρατών μελών.
  • Εάν δεν διασφαλίσουμε την ισότητα, την σύγκλιση και την υιοθέτηση  ενός μίνιμουμ οργανωτικών δομών, θεσμών, κανόνων και χρηματοδοτικών εργαλείων, θα αποδεχθούμε, ακόμα και εάν δεν το θέλουμε, τη δημιουργία μίας Ευρώπης δύο ταχυτήτων.

Κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να θίξουμε επιγραμματικά γιατί δεν έχουμε το χρόνο είναι:

  1. Μία ΚΟΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες στην πρόσβαση στο ακριβό και καινοτόμο φάρμακο
  2. Πάγια και συστηματική συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων πάνω στην έρευνα και την καινοτομία
  3. Μια κοινή εμβολιαστική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι το εμβόλιο για τον κορωνοϊό θα διατεθεί δωρεάν σε όλα τα κράτη μέλη και να μην επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό τους. Σε περίπτωση δε, που υπάρχει πλεόνασμα εμβολίων αυτά να διατεθούν σε χώρες που έχουν χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο για την προστασία του πληθυσμού τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προάγει την κερδοσκοπία για τη δημόσια υγεία σε καιρό πανδημίας.

Κυρία Επίτροπε,

Πρέπει η πανδημία του COVID-19 να γίνει η αφορμή ώστε να μπορέσουμε οργανωμένα και συστηματικά να προάγουμε την  προστασία της ανθρώπινης ζωής χωρίς προϋποθέσεις και όρια. Η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου περίθαλψης και υγείας είναι χρέος κάθε σύγχρονης, ευνομούμενης πολιτείας. Για την οργάνωση όλων των ανωτέρω χρειάζεται συστηματική εργασία ώστε οι καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην μείνουν στα λόγια, αλλά να γίνουν έργα για όλους τους πολίτες και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς.


Πηγή: timesnews.gr