Σημεία Ομιλίας Χρήστου Γκόκα, Ειδικού Αγορητή της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής στο Σ/Ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

 • Η σύσταση της  ΑΠΑ έγινε με το Ν. 4427/2016 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Οι αδυναμίες, οι παραλείψεις, τα κενά και η λογική των τακτοποιήσεων που είχαν οι ρυθμίσεις του είχαν επισημανθεί από την παράταξή μας τότε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2016 ήταν αντίθετος στις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ  η ΝΔ καταψήφισε το τότε Σχέδιο Νόμου.

 • Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά τη θέση μας Επί της Αρχής για το διαχωρισμό μεταξύ ελέγχου και παροχής υπηρεσιών.
 • Στο Νομοσχέδιο που συζητάμε, υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα ουσίας, που εφ’ όσον εφαρμοστεί, δεν εγγυάται αποτελεσματικότητα για τους στόχους που έχει.
 • Η επιλογή της Ανεξάρτητης Αρχής ως φορέα ελέγχου και εποπτείας, θα πρέπει να δημιουργεί μια πραγματικά Ανεξάρτητη Αρχή, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις με τους ελεγχόμενους φορείς, χωρίς κανονιστικές αρμοδιότητες σε διοικητικά και οικονομικά θέματα του άλλου φορέα, εν προκειμένου της ΥΠΑ.

Οι δύο φορείς  να εξυπηρετούν το ρόλο και την αποστολή τους, το έργο τους.

 • Για τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ των φορέων των εργαζομένων και των άλλων φορέων ΥΠΑ-ΑΠΑ και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αεροναυτιλίας, θεωρούμε ότι είναι σεβαστές οι απόψεις όλων, αλλά πάνω απ΄όλα είναι η ασφάλεια, είναι το Δημόσιο και το Εθνικό συμφέρον.
 • Για την κρατική δε ενίσχυση προς την AEGEAN, θα πρέπει να υπάρξουν δύο βασικές προϋποθέσεις:
 • Η διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος αλλά και των εργαζομένων. Να δοθούν μετοχές (χωρίς Δικαίωμα ψήφου)που θα μπορούν να πωληθούν και όχι δυνητικές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς.
 • Η συμμετοχή του Ιδιώτη με δικά του κεφάλαια.

Καλούμε την Κυβέρνηση να δείξει το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια πρόνοια και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωνΑς σταματήσει η κοκορομαχία για τις άγονες γραμμές. Με λογική και Διαφάνεια να δοθεί λύση στο ευαίσθητο αυτό θέμα, που δεν αφορά μόνο τις τοπικές κοινωνίες, μας αφορά όλους.

 • Ο χαρακτήρας της Εποπτικής Αρχής δεν είναι ξεκάθαρος.
 • Τί είναι τελικά; Ανεξάρτητη ή απλά μία ρυθμιστική Αρχή, που ορίζεται ουσιαστικά από τον Υπουργό;
 • Και γιατί να έχει κανονιστικό ρόλο στη λειτουργία της ΥΠΑ;
 • Πως ασκείται ο έλεγχος παντού και για όλους, χωρίς τις Περιφερειακές Αρχές των Αεροδρομίων; Και μάλιστα με συρρικνωμένο προσωπικό, λιγότερους εξειδικευμένους και αναλογικά, αρκετούς που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο  όπως προβλέπεται από μετατάξεις 25 υπαλλήλων;
 • Πόσο είναι λογικό η ΑΠΑ να ορίζει το Σχέδιο Επιδόσεων, που επηρεάζει τα χρήματα που εισπράττονται από το Eurocontrol, αλλά και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, δημιουργώντας  ένα κύκλο προβλημάτων που φθάνει μέχρι τα θέματα ασφάλειας;
 • Και ποιος ο λόγος για τη μετατροπή της ΥΠΑ  σε ΝΠΔΔ μιας κρίσιμης και ευαίσθητης Κρατικής (με την στενή έννοια) Υπηρεσίας;
 • Πόσο Ανεξάρτητη Αρχή είναι, όταν η Διοίκησή της στην ουσία ορίζεται από τον Υπουργό στο σύνολό της; Και όταν προβλέπεται η υποστήριξη του έργου της από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών;
 • Προκύπτει  ανακατανομή των εσόδων για την ΥΠΑ και την ΑΠΑ, αλλά και επικουρικά προβλέπεται η χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Δηλαδή, η ΑΠΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή, χρηματοδοτείται από τον ελεγχόμενο. Δεν είναι λογικό. Το λογικό είναι η αποσύνδεση των οικονομικών για την λειτουργία μεταξύ των φορέων και η απόδοση  πόρων ανάλογα με το έργο και τις ανάγκες για τον κάθε φορέα.

Να είναι τα πράγματα πιο καθαρά για όλους, για τη φύση των πόρων, τα έξοδα και την αυτονομία στη λειτουργία του καθενός.

 • Προβλέπεται η κατάργηση των Περιφερειακών Αρχών Αεροδρομίων και η αντικατάστασή τους από τους Επιθεωρητές. Συγχωνεύονται πολλά Τμήματα. Η εξ’ αποστάσεως λειτουργία όλων των αρμοδιοτήτων χωρίς την επιτόπια και φυσική παρουσία θα επιφέρει σοβαρά ζητήματα στην ασφάλεια  αλλά και στα δικαιώματα επιβατών και εργαζομένων. Η τεχνολογία δεν υποκαθιστά την προσωπική παρουσία σε όλα.

Ο έλεγχος λόγω του μικρού αριθμού Επιθεωρητών θα είναι ανεπαρκής εκ των πραγμάτων. Ο αριθμός αυτός απέχει πολύ από αντίστοιχες αρχές Ευρωπαϊκών Κρατών. Μειώνονται οι αρμοδιότητες, το έργο της ΑΠΑ; Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

 • Ο καθορισμός του Σχεδίου Επιδόσεων του παρόχου από τον ελεγχόντα και η σύνδεση με την απόδοση πόρων του Eurocontrol και της αποζημίωσης για το προσωπικό, δημιουργεί  μεγάλα προβλήματα.

Δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι βασικό ζήτημα.

Δεν μπορεί να μην συμμετέχει ο πάροχος στη διαμόρφωση αυτού του σχεδίου. Ούτε είναι υπέρ της ασφάλειας η υπέρβαση ορίων.

Οι αποζημιώσεις στο μεγαλύτερο μέρος πρέπει να αποσυνδεθούν από αυτούς τους στόχους, οι οποίοι να έχουν την έννοια του bonus.Ο έλεγχος των στόχων που ορίζονται από τον ίδιο τον ελέγχοντα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες πόρων και για το Δημόσιο και για τους εργαζόμενους.

 • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήδη ήταν μια αυτοτελής δημόσια υπηρεσία. Δεν αιτιολογήθηκε η μετατροπή της σε ΝΠΔΔ. Η διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια δεν είναι δεδομένη με τη νέα μορφή. Δεν συμφωνούμε μ’ αυτή την αλλαγή.

Δημιουργείται μια σχέση αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων με την ΑΠΑ.

 • Οι στόχοι πρέπει να διαμορφώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο συμφωνημένης συνεργασίας και θεσμοθετημένης ανάμεσα σε όλους τους φορείς, να μην μείνει στην κατά περίπτωση, στο υψηλότατο επίπεδο, καλή θέληση συνεργασίας. Ένα είδος Μνημονίου καλής συνεργασίας. Για να μη μένει καμιά σκιά για τις σκοπιμότητες τους καθορισμού των στόχων.
 • Η επιλογή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της ΥΠΑ πραγματοποιείται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής. Στην ΑΠΑ  γιατί όχι; Και γιατί όχι η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων;
 • Για το αντικείμενο της εκπαίδευσης των επιθεωρητών και του προσωπικού της ίδιας της ΑΠΑ ,θα πρέπει να υπάρχει, παράλληλα, ένα τμήμα ή μια σχολή και στην ΑΠΑ.
 • Προκαλούνται μειώσεις έως και 70% στα εισοδήματα από αποζημιώσεις με τις σημερινές συνθήκες. Πρέπει να αποδοθεί μέρος από τα αδιάθετα ποσά του Eurocontrol για το προσωπικό και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΥΠΑ -ΑΠΑ , όπως μετεξελίχθηκε.
 • Το 2013 με το Ν. 4146, δημιουργήθηκε Αποθεματικός Λογαριασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Αν είχε λειτουργήσει, θα μπορούσε να έχει τώρα ως και 50 εκατ. Ευρώ αποθεματικό. Αλλά την τύχη των Αποθεματικών τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια.
 • Eπί της Αρχής του Νομοσχεδίου όσον αφορά αυτό καθ΄ αυτό το διαχωρισμό. Στο θέμα αυτό έχουμε απαντήσει. Η ΑΠΑ έχει συσταθεί. Υπάρχει. Έχει Διοικητή. Δώσαμε θετική ψήφο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Η δημιουργία ΝΠΔΔ, δηλ. η μετατροπή της ΥΠΑ μάλλον με επιστροφή στο παρελθόν μοιάζει. Συζητάμε ένα Νόμο, ο οποίος αντί να βελτιώσει, χειροτερεύει την κατάσταση.

Σε καίρια θέματα δεν δόθηκε απάντηση.

 • Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και κατά συνέπεια ψηφίζουμε κατά Επί της Αρχής.

Πηγή: timesnews.gr