Στην εισήγησή του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/904/ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ο βουλευτής Επικρατείας, καθηγητής κ. Χρήστος Ταραντίλης, υποστήριξε ότι απαιτείται επειγόντως αλλαγή νοοτροπίας και υιοθέτηση πολιτικών για την αειφορία, αν θέλουμε να αντιστρέψουμε την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Ταραντίλης επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση εισηγείται ένα Ειδικό Σχέδιο Δράσης για τη συρρίκνωση των πλαστικών μιας χρήσης και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, υλικά και προϊόντα. Τόνισε πως η ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία ένα έτος νωρίτερα από την υποχρεωτική υιοθέτησή της, η ευρύτατη διαβούλευση και η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» στοχεύουν στο να μην αιφνιδιαστεί ο πολίτης.

Ο κ. Ταραντίλης ανέλυσε πώς τα μέτρα για την προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων από βιώσιμα, μη τοξικά, επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά θα ενισχύσουν τη μετάβαση των βιομηχανιών στις νέες απαιτήσεις κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, έκρινε σημαντική την ενημέρωση του καταναλωτή για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων, την παρουσία βλαβερών ουσιών και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μέσω της ειδικής σήμανσης που προβλέπεται, καθώς και τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, «η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο κύριος πυλώνας προώθησης της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της κομποστοποίησης και αποτελεί τον βασικό συνεργάτη της μάχης, που δίνει η Κυβέρνηση, υπέρ της κατάργησης των πλαστικών μιας χρήσης».

Συνοψίζοντας σχετικά με το φιλόδοξο νομοσχέδιο, ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα, υποχρέωση και ευθύνη μας και κατέληξε υποστηρίζοντας ότι «το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει το αύριο στο σήμερα”.


Πηγή: timesnews.gr