Ο Βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Δημήτρης Μπιάγκης πραγματοποίησε Ομιλία στην Ολομέλεια της Τετάρτης 13-1-2021 στη συζήτηση του Νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)».

Βασικά Σημεία της Ομιλίας του Βουλευτή είναι τα εξής:

√ Με το παρόν Σχέδιο Νόμου, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί να αυτοπροσδιορίζεται ως «Μεταρρυθμιστική», ωστόσο αποκαλύπτεται ως μία Κυβέρνηση βαθύτατα Συντηρητικήάκρως «πελατειακή» και ακραιφνώς «κομματική». Κύριο Μέλημά της είναι η τακτοποίηση όλων των γαλάζιων στελεχών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 «Αξιοκρατία», «Διαφάνεια», «Ισονομία» και «Ισοπολιτεία» δεν επιτυγχάνονται μέσα από το εν λόγω Νομοθέτημα αλλά από μια συνεχή προσπάθεια για διασφάλιση «ίσων ευκαιριών για όλους» από την ίδια την Πολιτεία.

√ Με το άρθρο 6 του υπό συζήτηση Ν/Σ καταστρατηγείται η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης, καθώς αποκλείονται τα Άτομα με Αναπηρία από μία σειρά ειδικότητες και κλάδους, λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, χωρίς μάλιστα καν να εξετάζεται η καταλληλότητα του υποψηφίου μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, όταν τα άτομα με αναπηρία φοιτούν σε Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εκπαιδεύονται στις εν λόγω ειδικότητες.

√ Το άρθρο 29 του παρόντος Νομοσχεδίου επίσης προωθεί μία κατάφωρη αδικία για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, καθώς ο μη συνυπολογισμός της «ειδικής τους προϋπηρεσίας»- που σημειωτέον αποτελεί τον δεδουλευμένο χρόνο τους, τους κόπους και τις χρόνιες προσπάθειες τους- θα οδηγήσει το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτές τις δομές, εκτός μόνιμων θέσεων και εν τέλει εκτός εργασίας. Η δε συνεισφορά τους, όπως επί παραδείγματι, των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι καθ’ όλα διακριτή, εξέχουσαπολυσήμαντη και μη αμελητέα και δή σε καιρούς πανδημίας με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αυτοί για να μπαίνουν στα σπίτια των ανθρώπων τρίτης ηλικίας.

√ Αντί για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών, δημιουργείτε τελικά μία Κοινωνία Έντονων Ανισοτήτων. Επιβάλλεται μία εκ διαμέτρου αντίθετη άσκηση πολιτικής από αυτήν που ασκείτε εσείς σήμερα, όπου: ► η ισότητα θα αντικαθιστά την ανισότητα, ► το πελατειακό σύστημα της ομηρίας θα αντικαθίσταται από την παραγωγικότητα, ► η αναβάθμιση του δημόσιου τομέα θα προαχθεί από την επιλογή των «αρίστων» και των «ικανών» και όχι των «αρεστών».

Κλείνοντας την Ομιλία του, ο κ. Μπιάγκης τόνισε το Κίνημα Αλλαγής δεν μπορεί να συναινέσει στην αλλοίωση του Νόμου Πεπονή- ο οποίος σημειωτέον αποτελούσε πραγματική τομή για την Δημόσια Διοίκηση- με «τεστ προσωπικότητας», με συνεντεύξεις, με «αξιολογήσεις» και Επιτροπές που συστήνει η Κυβέρνηση για να περάσει από την πίσω πόρτα τα ρουσφέτια της.


Πηγή: timesnews.gr