Στους κινδύνους για την ελληνική οικονομία οι οποίοι θα επηρεάσουν τη δημοσιονομική κατάσταση το 2021 αναφέρεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη φθινοπωρινή του έκθεση.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο:

α) το τελικό ύψος της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και

β) η εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης

αποτελούν παράγοντες που θα καθορίσουν το 2021. Όπως επισημαίνει, στην περίπτωση που η πρόβλεψη για αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ το 2021 κατά 8,5% δεν υλοποιηθεί και οι επιπτώσεις της πανδημίας διατηρηθούν μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021, θα απαιτηθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Οι βασικοί κίνδυνοι για τις μακροοικονομικές εξελίξεις το επόμενο έτος είναι:

  • Η χαμηλότερη από όσο προβλεπόταν επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2020.
  • Η συνέχιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας εντός του 2021.
  • Οι αβεβαιότητες όσον αφορά την εμπροσθοβαρή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Η ασθενής ανάκαμψη της απασχόλησης και των αμοιβών της μισθωτής εργασίας.
  • Η επιφυλακτική δημοσιονομική πολιτική, όπως έχει καταγραφεί στο προσχέδιο προϋπολογισμού 2021.
  • Η ενδεχόμενη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Παράλληλα, τονίζει ότι το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό άνω των 9 δισ. ευρώ, λόγω αύξησης των δαπανών και συρρίκνωσης των εσόδων, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η δημοσιονομική κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω μέχρι το τέλος του έτους, λόγω των πρόσφατων περιορισμών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, των πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και της καταβολής των αναδρομικών συντάξεων ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το πρωτογενές έλλειμμα σε επίπεδο ΓΚ για το 2020 να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ.

Ως συνεπακόλουθο, αναμένεται μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2020 άνω του 200% του ΑΕΠ.

Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου διαμορφώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρεί κάτω από το 0,8%. Στην εξέλιξη αυτή καταλυτική είναι η σημασία της απόφασης για ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.


Πηγή: timesnews.gr