Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται και τυπικά η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική που συνδέθηκε με την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τον Δεκέμβριο του 2010, την πρώτη Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρώσει η ΕΕ και που ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής πορείας και προσπάθειας του ευρωπαϊκού αναπηρικού κινήματος, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ΑμεΑ (European Disability Forum) καθώς και των μελών του. Στη χώρα μας μέλος είναι η ΕΣΑμεΑ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 αρχίζει η αντίστροφη πορεία για την ανακοίνωση της έναρξης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030. Στην πραγματικότητα, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της δεν είχαν αποφασίσει αν θα παρουσιάσουν νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία. Ήταν το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα καθώς και τα εθνικά αναπηρικά κινήματα που πρωτοστάτησαν, που πρωταγωνίστησαν στο να αλλάξει η Επιτροπή αυτή της τη θέση.

Επρόκειτο για μια δύσκολη πορεία και έναν αγώνα που δόθηκε από πολλές θέσεις και μετερίζια.

Στα τέλη του 2019 ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης ήταν εισηγητής στην ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή) για τη νέα Στρατηγική. Η γνωμοδότηση του κ. Βαρδακαστάνη με τίτλο «Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στη διαμόρφωση του ενωσιακού θεματολογίου της περιόδου 2020-2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΚΕ και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τον Οκτώβριο του2020 μίλησε για τη νέα Στρατηγική και στο εργαστήρι της Επιτροπής των Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία: με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του European Disability Forum, Στο εργαστήρι συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος της Επιτροπής Dolors MONTSERRAT, η Επίτροπος για την Ισότητα Helena DALLI, οι καθηγητές Lisa WADDINGTON και Andrea BRODERICK, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’REILLY, ο Dr. Rolf SCHMACHTENBERG από τη Γερμανική προεδρεία και ο Ι. Δημητρακόπουλος από την Fundamental Rights Agency.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδακαστάνης ανέφερε ότι η νέα Στρατηγική πρέπει να αφορά όλες τις πτυχές της ζωής ανδρών, γυναικών, αγοριών και κοριτσιών με αναπηρία και να καλύπτει τουλάχιστον τους 5 ακόλουθους βασικούς στόχους:

1. Τερματισμός των διακρίσεων και διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου.

2. Ελεύθερη κυκλοφορία.

3. Προώθηση της ισότητας για τα άτομα με αναπηρία και προστασία από κάθε μορφή διάκρισης, βίας και κακοποίησης.

4. Η ΕΕ πρέπει να προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις διεθνείς σχέσεις της: στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε όλες τις εργασίες διεθνούς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής δράσης.

5. Παράδειγμα δημόσιας διοίκησης: Τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι εγγυώνται επίσης τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην εσωτερική τους λειτουργία (για υπαλλήλους, προσωπικό, δικαιούχους κλπ.)».

Αυτούς τους στόχους ανέφερε και διαδικτυακή Σύνοδο Κορυφής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία (inclusion summit), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, τον Νοέμβριο του 2020, όπου η νέα Στρατηγική αποτελούσε ένα από τα έξι θέματα συζήτησης.

Ολόκληρη τη χρονιά, καθώς και την προηγούμενη, το EDF έτρεχε καμπάνια ενημέρωσης για τη νέα Στρατηγική, παρά την πανδημία, σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα πολύτιμη ήταν η συμβολή της Επιτρόπου Ισότητας της ΕΕ Έλενα Ντάλι.

Στην αρχή του χρόνου που έρχεται θα έχουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική που θα ανακοινωθεί εν μέσω πανδημίας και που θα πρέπει να απαντά με πολύ καθαρό τρόπο στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη Ένωση και θα αφορά θέματα κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας, υγείας, προσβασιμότητας καθώς και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι το εθνικό αναπηρικό κίνημα και το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα υπήρξαν οι πρωταγωνιστές ώστε να υπάρξει και η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία.


Πηγή: timesnews.gr