Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτιάσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας, περί καθυστέρησης της προμήθειας 2.570.000 μασκών για τα σχολεία, συνολικού ποσού 2.523.065 ευρώ, εξαιτίας των διαδικασιών που ακολουθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο δίνει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε ανακοίνωση του διευκρινίζει πως για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο «εξέτασε την υπόθεση κατά προτεραιότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα» αλλά «αναγκάστηκε να αναβάλει την κρίση του λόγω έλλειψης δικαιολογητικών» τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

«Ο έλεγχος δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει ως εξής:

Με αφορμή ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την προμήθεια 2.570.000 μασκών για τα σχολεία, συνολικού ποσού 2.523.065 ευρώ και την ενημέρωση που – κατά δήλωσή του – έλαβε ο δημοσιογράφος του σταθμού από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος υποδεικνύοντας ως υπαίτιο για την καθυστέρηση το Ελεγκτικό Συνέδριο, οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 27.10.2020, το οποίο αφού εξέτασε την υπόθεση κατά προτεραιότητα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα, αναγκάστηκε να αναβάλει την κρίση του λόγω έλλειψης δικαιολογητικών και εγγράφων διευκρινίσεων για τις επιμέρους διαδικασίες, όπως την εκτέλεση των προηγούμενων συμβάσεων, την κατακύρωση, τον τρόπο προμήθειας και κατανομής των μασκών κ.α., στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στο φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι τη συμπλήρωση του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πηγή: timesnews.gr