Σειρά ενστάσεων αντισυνταγματικότητας που καταλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, κατέθεσε κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25.

Ειδικότερα, για τα άρθρα 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10: Οι εν λόγω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4763/2020 που παρέχει την δυνατότητα σε ιδιώτες να ιδρύουν κολέγια που αποδίδουν ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των ανωτάτων εκπαιδευτηρίων προσκρούουν στην παρ. 1 του αρθ. 4 καθώς και στην παρ. 1 και 2 και 4 του αρθ. 16 σε συνδυασμό με την παρ 2 του αρθ. 25 του Συντάγματος ως προς την υποχρέωση του Κράτους για παροχής δωρεάν παιδείας και στην παρ. 5 του αρθ. 16 Σ ως προς το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων καθώς η Υπουργική απόφαση στην ουσία καταργεί την ευθύνη των ανωτάτων εκπαιδευτηρίων για την διαμόρφωση της βάσης εισαγωγής και οδηγεί τους νέους είτε σε αποκλεισμό από την δωρεάν παιδεία είτε σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία παρέχουν.

Για τα άρθρα 12, 14, 15, 16, 18 (συστήματα ασφαλείας – πανεπιστημιακή αστυνομία – διασάλευση του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ): Πέρα από την παραβίαση της παρ. 5 του αρθ. 16 του Συντάγματος που αφορά το αυτοδιοίκητο (καθώς συνορίζεται η Ελληνική Αστυνομία με το ΑΕΙ ως υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων) παραβιάζει σφόδρα και την παρ. 1 του αρθ. 16 καθώς η συλλογή των όποιων πληροφοριών (είτε από το διδακτικό προσωπικό, είτε από τους φοιτητές) μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και περιορισμούς τόσο στην ελευθερία της ακαδημαϊκής έκφρασης όσο και στην προαγωγή της έρευνας και της επιστήμης. Πλήττει την ακαδημαϊκή ελευθερία και προσβάλλει βάναυσα την ίδια την Δημοκρατική Αρχή.

Για το άρθρο 23: Καταλύεται κάθε έννοια πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης, (παρ. 5 του αρθ. 16 του Συντάγματος) προβλέποντας πράγματα για τα οποία θα έπρεπε τα πανεπιστήμια από μόνα τους να τους δοθεί η δυνατότητα να προβλέψουν. Εδώ έρχεται η πολιτεία, παρεμβαίνει στο πειθαρχικό δίκαιο καταλύοντας την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση.

Για το άρθρο 33: Εν προκειμένω παραβιάζονται ευθέως οι διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 16 του Σ. σε ότι αφορά το αυτοδιοίκητο δυνάμει του οποίου προστατεύεται το «πανεπιστημιακό άσυλο».

Και τέλος για το άρθρο 34 (όριο φοίτησης): Η συγκεκριμένη διάταξη παραβιάζει εμμέσως την παρ. 1 του αρθ. 16 σύμφωνα με την οποία η «η τέχνη, η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες…». Εν προκειμένω δεν τίθεται κανείς χρονικός περιορισμός, ο Συνταγματικός νομοθέτης ορίζει χρονικό περιορισμό μόνο σε ότι αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση (9 έτη) και τούτο το πράττει σαφώς στην παρ. 3 του αρθ. 16. Συνεπώς ο οποιοσδήποτε χρονικός περιορισμός αντίκειται στην παρ. 1 του αρθ. 4 και στην παρ. 1 του αρθ. 16. Για όλους αυτούς του λόγους το ΜέΡΑ25 θεωρεί πως «πρέπει να αποσυρθεί αυτό το κατάφωρα αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως».


Πηγή: timesnews.gr