Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: Πότε θα τεθεί σε ισχύ, ποιους αφορά και πώς...

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών: Πότε θα τεθεί σε ισχύ, ποιους αφορά και πώς θα λειτουργήσει

283
0

Στις αρχές Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η εξωδικαστική ρύθμιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αυτό προβλέπεται στον νέο κώδικα φερεγγυότητας και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή στον νέο πτωχευτικό νόμο. Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τις αρχές του 2021 και ένα από τα βασικά εργαλεία που εισάγει για την πρόληψη της πτώχευσης είναι η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών που έχει ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο δηλαδή την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ενεργοποίηση της εξωδικαστικής διαδικασίας προϋποθέτει τη δημιουργία ειδικής πλατφόρμας η οποία θα διασυνδεθεί με τις τράπεζες και στην οποία θα μπορούν όσες επιχειρήσεις ή νοικοκυριά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους να αιτούνται τη ρύθμισή τους ηλεκτρονικά. Από την πλευρά της κυβέρνησης θεωρούν ότι η δυνατότητα αυτή θα λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για τα χρέη που θα δημιουργηθούν λόγω της ύφεσης στην οικονομία.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης των χρεών, το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να διαγράψουν τμήμα της οφειλής, είτε πρόκειται για πρόστιμα και προσαυξήσεις είτε ακόμη και για κεφάλαιο, δηλαδή βασική οφειλή. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο σε έως και 240 δόσεις-από 120 που προβλέπονται σήμερα- με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ. Ο μηχανισμός εκκινεί με αίτηση του οφειλέτη ή έπειτα από πρόσκληση των πιστωτών. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και σε αυτή ο δανειολήπτης “αποκαλύπτει “το σύνολο των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων του μέσω της άρσης του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου . Πρόσθετη ασφαλιστική δικλίδα είναι ότι εκτός από την πλήρη περιγραφή της οικονομικής του κατάστασης ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώσει και κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του κατά την τελευταία πενταετία.

Οι πιστωτές δηλαδή οι τράπεζες καταθέτουν προς τον οφειλέτη πρόταση ρύθμισης και εφόσον η πρόταση γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός αυστηρής προθεσμίας 2 μηνών από την ημέρα της υποβολής της αίτησης αλλιώς θεωρείται άκαρπη.


Πηγή: timesnews.gr