Κατώτερο των περιστάσεων χαρακτηρίζει η Greenpeace το κείμενο των «Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση(1). Στην κρίσιμη συγκυρία όπου η χώρα καταθέτει ένα εθνικό σχέδιο που θα φέρει σημαντικούς πόρους στην ελληνική οικονομία, η Greenpeace συμμετέχοντας στη διαβούλευση επισημαίνει τις ελλείψεις και τα προβληματικά σημεία του κειμένου(2). Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να στηρίξουν ένα βιώσιμο μέλλον και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες ριζικές αλλαγές, υπογράφοντας το μανιφέστο της Greenpeace για έναν δίκαιο, βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο.

Τα σχόλια της Greenpeace πάνω στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εστιάζουν στον γενικό χαρακτήρα του κειμένου, που καθιστά αδύνατη την επί της ουσίας συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις. Ακόμα και σε ένα τόσο γενικό κείμενο όμως εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις αλλά και προβληματικά σημεία ως προς τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Ειδικότερα, διαπιστώνεται η απουσία φιλόδοξων στόχων ως προς την κλιματική πολιτική της χώρας, συγκεκριμένα την κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας, ενώ παράλληλα επισημαίνεται η λανθασμένη εμμονή στην επέκταση του δικτύου ορυκτού αερίου, κάτι που είναι αντίθετο στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στον τομέα της αγροδιατροφής, απουσιάζουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και κριτήρια για τη στροφή προς ένα βιώσιμο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Επισημαίνεται επίσης η στρεβλή αντίληψη για την κυκλική οικονομία, η οποία αναφέρεται πολλάκις στο κείμενο ως ένας τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων και όχι ως η βάση ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που μπορεί να εφαρμοστεί σε πληθώρα οικονομικών δραστηριοτήτων. Τέλος, απουσιάζει από το κείμενο η οποιαδήποτε αναφορά στη συμμετοχή των πολιτών, ένα κομβικό σημείο για την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων που θα υλοποιηθούν.

“Ο τρόπος αξιοποίησης των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μας αφορά όλους γιατί θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κινηθεί η κοινωνία μας τα επόμενα δέκα χρόνια. Μπροστά σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα κείμενο κατώτερο των περιστάσεων, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά μόνο γενικές κατευθύνσεις που ούτε αυτές είναι ικανοποιητικές. Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν το μανιφέστο της Greenpeace για την πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη και να ζητήσουν από την κυβέρνηση να διαμορφώσει προτάσεις που θα δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον”, δήλωσε η Ναταλία Τσιγαρίδου, Υπεύθυνη της εκστρατείας για την πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace.

Η Greenpeace έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της(3) για την πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη στον πρωθυπουργό, οι οποίες βασίζονται στους άξονες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι κατευθύνσεις και οι πολιτικές για την ανάκαμψη από την πανδημία και την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και κάθε σχετικού πόρου, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

● Να διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον

● Να συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνοντας το σύνολο της κοινωνίας στις προβλέψεις τους

● Να διαφυλάσσουν τα θεμελιώδη μας δικαιώματα

Οι πολίτες μπορούν να στηρίξουν τις προτάσεις της Greenpeace υπογράφοντας το μανιφέστο για έναν δίκαιο, βιώσιμο και ειρηνικό κόσμο(4).


Πηγή: timesnews.gr