Την Τρίτη, 9 Μαρ 2021, στις 20.00, η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, 6932094231), εκ μέρους του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής Άγιος Γεώργιος, προσκαλεί όλες και όλους τους συμπολίτες σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με αντικείμενο τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς.

Στην δημόσια συζήτηση μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει μέσα από το facebook στο προφίλ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις και ερωτήσεις.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής καθιέρωσε τις «ΤΡΙΤΕΣ, 20.00» με θέματα που απασχολούν τις Αγρότισσες. Η Τρίτη, 9 Μαρ 2021, στις 20.00, σηματοδοτεί την έναρξη των επί μέρους τιμητικών εκδηλώσεων για την σημαντική συμβολή της Αγρότισσας στην τοπική αγροτική ανάπτυξη, ενώ επόμενα ενδιάμεσα ορόσημα είναι η 1η Ιουνίου 2021 (Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος) και η 6η Ιουλίου 2021 (Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού), με κορύφωση των δραστηριοτήτων στις 15 Οκτ 2021 (Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας) και στις 16 Οκτ 2021 (Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής).

Ο θεσμός των Γυναικείων Συνεταιρισμών εμφανίστηκε το 1950, μετά την ίδρυση της Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών και του Τμήματος Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας στο Υπουργείο Γεωργίας. Στόχος ήταν η εκπαίδευση των γυναικών της υπαίθρου σε θέματα οικιακής οικονομίας για την αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας αγρότισσας.

Το 1983 με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια με την δημιουργία πέντε (5) τότε Γυναικείων Συνεταιρισμών.

Με τον Ν.2810/2000, η διαδικασία απλουστεύθηκε και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί εξομοιώθηκαν με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενώ περιορίστηκε ο αριθμός των μελών από 20 σε 7. Το 2000 δραστηριοποιούνταν 90 αγροτικοί συνεταιρισμοί γυναικών στην ελληνική ύπαιθρο.

Το 2016 ξεπερνούσαν τους 170, όπου 159 δραστηριοποιούνται κυρίως στη μεταποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης, προσφέροντας ευρεία σειρά προϊόντων διατροφής. Οι υπόλοιποι γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί ασχολούνταν αποκλειστικά με την παραγωγή ειδών οικοτεχνίας/χειροτεχνίας ή την προσφορά υπηρεσιών αγροτουρισμού (καταλύματα). Δρ Ζ. Ανδρεοπούλου, Περτούλι, 6/7/2016.

Με τον Νόμο 4384/2016, Άρθρο 2, οι Γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να έχουν ακόμα και μόνο πέντε (5) γυναίκες. Ο Νόμος περιλαμβάνει:

«1. Για τη σύσταση ΑΣ μέλη των οποίων, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών.

2. Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους ΑΣ και τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή».

Το 2017 στον enallaktiko διαβάζουμε ότι υπήρχαν 141 Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, ενώ βρέθηκαν μόνο 99 για να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο της Δρ Ε. Τσιομίδου την ίδια περίοδο (2016-2017).

Σήμερα φαίνεται ότι έχουν τακτοποιηθεί με την σύγχρονη νομοθεσία περίπου 50 και, αν καταλαβαίνουμε καλά από τις επιστροφές στην προσπάθεια επικοινωνίας, παρουσιάζουν κάποια ικανοποιητική ενεργητικότητα περίπου 20 (!).

Εν τω μεταξύ νέο ενθουσιασμό προκαλεί η κοινοποίηση της Απόφασης της Διεθνούς Συμμαχίας Συνεταιρισμών-ICA για την Συνεταιριστική Δεκαετία 2020-2030. Η ICA είναι η μόνη παγκόσμια συνεταιριστική οργάνωση με κύρια ευθύνη να στηρίζει, να υπερασπίζεται και να προστατεύει τη συνεταιριστική ταυτότητα.

Η ICA λέει «Πρέπει, εμείς οι πολίτες και οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, να προωθήσουμε και να υπερασπιστούμε αποφασιστικά την συνεταιριστική ταυτότητα στους νομοθέτες, τις ρυθμιστικές αρχές, τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, το ευρύ κοινό, τη νεολαία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους, μεταφέροντας την ιδέα ότι «οι συνεταιρισμοί δεν είναι μόνο ένα επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και ένας τρόπος ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των απλών ανθρώπων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων τους».

Και συνεχίζει η ICA «Πρέπει να προωθήσουμε τη συνεταιριστική εκπαίδευση & κατάρτιση, ώστε να μπουν οι συνεταιρισμοί στα επίσημα προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας, στα δημοτικά, τα γυμνάσια & τα πανεπιστήμια για την ανάδειξη των συνεταιρισμών. Και σε όλα αυτά σημαντικό ρόλο μπορούν να έχουν και οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί».

Μέχρι το 33ο Παγκόσμιο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο (Σεούλ, 1-3/12/2021) είναι πιθανόν να τηρήσουμε κάποια ορόσημα για όλους τόσο η Παγκόσμια Ημέρα Συνεργατισμού (3/7/2021), όσο και η Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας (15/10/2021) αλλά και η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (16/10/2021).

Χρέος της συντεταγμένης κοινωνίας είναι να βοηθηθεί η σύγχρονη γυναίκα στην εκπλήρωση του μητρικού της ρόλου, να ενισχυθεί στην εκπαίδευσή της, να προστατευθεί στους χώρους εργασίας της, να υποστηριχθεί στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, να της δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποιήσεως του ελεύθερου χρόνου της, να στηριχθεί στην αναπηρία της, στην χηρεία της και στα γηρατειά της.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής με τις συζητήσεις (ΟΧΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) της «Τρίτης, 20.00», όπως μας είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος) δημιουργεί συστηματικά τις πιθανές διεξόδους για ένα καλύτερο μέλλον, μετά την μνημονιακή δεκαετία και μετά την ετήσια πανδημία covid-19.

Και μέρος αυτής της προσπάθειας είναι η δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της Τρίτης, 9 Μαρ 2021, στις 20.00 με θέμα τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα

The following two tabs change content below.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι συνταξιούχος και προσφέρει εθελοντικά (χωρίς εκχρηματισμένη σχέση) σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως: Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ενώσεις Νέων Αγροτών, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.-Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, σε Συνεταιρισμούς (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «βιοςCoop», ΚοινΣΕπ ΜOΔΟΥΣΑ, ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ, Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών κλπ) και είναι συνεργάτης στο ΑγρΟραμα (άτυπη δομή αγροτών-παραγωγών επώνυμων προϊόντων), στο Skywalker (Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας), στις εφημερίδες ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, Agrenda & ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση, εκδίδει το ηλεκτρονικό newsletter “ΑγροΝέα” (για φίλους και συνεργάτες) και δημοσιεύει σε ηλεκτρονικά κυρίως μέσα. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στην Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ΔΕΚΟ, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης, και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων, ενώ σήμερα προσφέρει περίπου 200 ομιλίες ετησίως σε θέματα μεταξύ των οποίων, Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ. Κιν. 6998282382, [email protected].


Πηγή: timesnews.gr