Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής Άγιος Γεώργιος προκάλεσε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Παρασκευή, 19 Μαρ 2021, στις 20.00 στην πλατφόρμα zoom και προσκαλεί εμπλεκόμενους στην διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.

Η συζήτηση θα αναμεταδίδεται δημόσια στο facebook στο προφίλ «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που θα δέχεται ερωτήματα και τοποθετήσεις από όσους συμμετέχουν, σχετικά με τα οργανικά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στην φύση δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ότι προκύπτει από την ζωή από έναν οργανισμό είναι χρήσιμο σε κάποιον άλλον οργανισμό και όλα βρίσκονται σε ισορροπία. Πλήρης ΙΣΟΡΡΟΠΗ Κυκλική Οικονομία. Τυχόν παρέμβαση από έξω στο συγκεκριμένο οικοσύστημα δημιουργεί αναταράξεις, πιθανόν ανισορροπία και τελικά θάνατο στο τοπικό οικοσύστημα.

Παλαιότερα στα χωριά, στην αγροτική ύπαιθρο, με πλήρως λειτουργούσα τοπική εφοδιαστική αλυσίδα ούτε σκουπίδια υπήρχαν, ούτε πλαστικές συσκευασίες που ρύπαιναν. Τα μη αξιοποιήσιμα σαν τροφή φυτικά ή άλλα υπολείμματα αξιοποιούνταν στα οικόσιτα ζώα και οι κοπριές αξιοποιούνταν ως οργανική ύλη στις φυτικές καλλιέργειες. Και η φύση, χωρίς φαρμακοκτόνα, ανακύκλωνε πλήρως οτιδήποτε.

Η τεχνητή τσιμεντούπολή και ο «τεχνητός» αστικός τρόπος ζωής σε κάθε «διακοπή» της φυσικής κυκλικής ροής, πρέπει να οργανώσει σύστημα αποκομιδής και να χαρακτηρίζει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα ως «απορρίμματα». Και εκεί που διακόπηκε η φυσική κυκλική ροή «εφευρίσκει» η αστική διοικητική γραφειοκρατία νέα προγράμματα και νέες λέξεις για να υποκαταστήσει την φυσική ομαλή λειτουργία του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, τεχνολογικού, πολιτικού, οικονομικού κλπ).

Οι ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ στις τακτικές συζητήσεις της «ΤΡΙΤΗΣ, 20.00» στις 23/2/2021 συζήτησαν με εισηγήτρια την κα Ελισάβετ-Ειρήνη Μιχαηλίδου (Αγρότισσα, Νέος Σκοπός) για την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής με Μηδενικά Απορρίμματα που μπορεί να εξαλείψει όλες τις απορρίψεις στο έδαφος, στο νερό ή στον αέρα, που αποτελούν απειλή για την υγεία του πλανήτη, των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Οι Αγρότισσες είχαν συζητήσει για τα 9R του Zero Waste που είναι: 1)Refuse, 2)Reduce, 3)Reuse, 4)Recycle, 5)Rot, 6)Repair, 7)Rehome, 8) Replant, & 9)ReThink.

Όπου οι άνθρωποι έχασαν την ικανότητα να ξανασκέπτονται τον τρόπο ζωής τους τότε μια οργανωμένη πολιτεία αναγκάζεται, παράλληλα με την εκστρατεία αλλαγής τρόπου ζωής, να εγκαθιστά συστήματα απορρόφησης απορριμμάτων και ένα τέτοιο είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και δημιουργεί δομές δημόσιες και δημοτικές για να το διοικήσει, όπως ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Όταν το διοικητικό σύστημα (δημόσιοι υπάλληλοι και εκλεγμένοι πολιτικοί) είναι ανίκανο να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να διοικήσει, τότε απλά εξαπολύει «τσουνάμι» ποινών και προστίμων. Και οι πολίτες αδύναμοι, φουσκώνουν από οργή.

Ο αγροτικός τρόπος ζωής είχε ενσωματωμένες τις λύσεις, για τα σημερινά απορρίματα, στην άυλη πολιτιστική του κληρονομιά.
Ο Υπουργός ΠΕΝ κ Κ. Σκρέκας, ανακοίνωσε (16/3/2021) σε διαδικτυακή εκδήλωση που οργάνωσε η ΕΕΔΣΑ και ΠΑΣΕΠΠΕ ότι: «Σχεδιάζουμε την ενδυνάμωση της λειτουργίας και του ρυθμιστικού ρόλου του ΕΟΑΝ», και σημείωσε ότι τέθηκε σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Ο κ Υπουργός ανακοίνωσε ότι εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία και εντός του Μαρτίου θα τεθεί σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου της διαχείρισης των αποβλήτων και ανακύκλωσης, το οποίο θα κατατεθεί τον Απρίλιο για ψήφιση στη Βουλή.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, μας είπε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, Μενίδι), ενδιαφέρεται σφοδρά για την Κυκλική Οικονομία, όπως ήταν επί αιώνες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και η φροντίδα του περιβάλλοντος που εξ επαγγέλματος ασκούσαν παλαιά οι γεωργοί & κτηνοτρόφοι. Ιδιαίτερα οι περιαστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις αισθάνονται την βίαιη διακοπή της κυκλικής ζωής-ισορροπίας της φύσης, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους επαγγελματίες αγροκτηνοτρόφους τόσο με την διάθεση της κοπριάς, όσο και με τα νεκρά ζώα. Οι Ποινές και τα Πρόστιμα που θεσμοθέτησε το ΥπΑΑΤ και εφαρμόζουν οι ΔΑΟΚ είναι εξωπραγματικές και εξοντωτικές για τις αγροτική (κτηνοτροφική) επιχειρηματικότητα.

Οι συνεχείς τακτοποιήσεις αυθαιρέτων τσιμεντοποιήσεων περικύκλωσαν τα επί πολλά χρόνια λειτουργούντα ισόρροπα αγροκτήματα και στέρησαν τον απαραίτητο ζωτικό χώρο ισορροπίας και επιβίωσης, αλλά και ενσωμάτωσης στο περιαστικό περιβάλλον της κανονικής μακρόχρονης λειτουργίας των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.

Ο κ Κ. Σκρέκας είπε: «Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλο το οργανικό υπόλειμμα, το οποίο όχι μόνο χάνεται αλλά τελικά δημιουργεί και τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας», και ταιριάζει απόλυτα για την περιαστική κτηνοτροφία και γεωργία.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής από τον Ιουλ 2020 οργανώνει κάθε «Τετάρτη, 12.00» δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, από τον Νοε 2020 οργανώνει δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις κάθε «Τρίτη, 20.00» για τις ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ, και κάθε «Παρασκευή, 20.00» δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις για θέματα κτηνοτροφίας.

Τελικά οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, και ειδικά των κτηνοτρόφων, κατορθώνουν να επικοινωνούν, παρά την επί 365 μέρες καθημερινή συνεχή απασχόληση με την φροντίδα των ζώων τους.

Την Παρασκευή, 19 Μαρ 2021, στις 19.00 θα γίνει προσπάθεια ανταλλαγής εμπειριών και προθέσεων στα πλαίσια της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, που ήταν μέχρι τις 18 Μαρ 2021 για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Ο βασικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη δημιουργία των συνθηκών για μικρότερη κατανάλωση πρώτων υλών και το μετασχηματισμό των καταναλωτικών προτύπων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της σταδιακής μείωσης στην παραγωγή αποβλήτων. Και θα επέκτεινα την σκέψη μου στην πιθανότητα για στην επανεφεύρεση του αγροτικού τρόπου ζωής και του σεβασμού των αγροτών, του τρόπου ζωής και του πολιτισμού τους

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα

The following two tabs change content below.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι συνταξιούχος και προσφέρει εθελοντικά (χωρίς εκχρηματισμένη σχέση) σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως: Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Ενώσεις Νέων Αγροτών, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.-Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής, σε Συνεταιρισμούς (Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός «βιοςCoop», ΚοινΣΕπ ΜOΔΟΥΣΑ, ΚοινΣΕπ ΚΥΚΕΩΝ, Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Αθηνών κλπ) και είναι συνεργάτης στο ΑγρΟραμα (άτυπη δομή αγροτών-παραγωγών επώνυμων προϊόντων), στο Skywalker (Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας), στις εφημερίδες ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ, Agrenda & ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση, εκδίδει το ηλεκτρονικό newsletter “ΑγροΝέα” (για φίλους και συνεργάτες) και δημοσιεύει σε ηλεκτρονικά κυρίως μέσα. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στην Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε ΔΕΚΟ, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης, και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων, ενώ σήμερα προσφέρει περίπου 200 ομιλίες ετησίως σε θέματα μεταξύ των οποίων, Τοπική Κοινοτική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα, Νεανική ή Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κλπ. Κιν. 6998282382, [email protected].


Πηγή: timesnews.gr