Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη Δράση Εθνικής εμβέλειας «21» για τον εορτασμό της 200ετηρίδος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με τη διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα».

Αντικείμενο της ημερίδας, που έχει ως στόχο τη σκιαγράφηση του προσώπου και του χαρακτήρα του αστικού χώρου της Θεσσαλονίκης κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, περίοδο που σημαδεύτηκε από τον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους, είναι αφενός η παρουσίαση των μνημείων, του αστικού ιστού και του δημόσιου βίου των κατοίκων της πολυπολιτισμικής πόλης στην αυγή και έως τα μέσα του 19ου αιώνα, μέσω της μελέτης των γραπτών και εικαστικών πηγών και αρχαιολογικών ή εθνογραφικών/λαογραφικών δεδομένων και αφετέρου η καταγραφή του απόηχου της Ελληνικής Επανάστασης στην πόλη και του αντίκτυπου που αυτή είχε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Για τη συμμετοχή σας στην Επιστημονική ημερίδα με ανακοίνωση, παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση ως τις 30 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης ορίζεται στα 15 λεπτά. Η οργανωτική επιτροπή της επιστημονικής ημερίδας επιφυλάσσεται να προτείνει αλλαγές ή να αποκλείσει ανακοινώσεις, οι οποίες δεν άπτονται άμεσα του θέματος και/ή της αναφερόμενης χρονολογικής περιόδου.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.


Πηγή: timesnews.gr