Ανακοίνωση Τομέα Κοινωνικής Ένταξης, Συνοχής, Πρόνοιας του Κινήματος Αλλαγής

Για την επείγουσα ανάγκη, να κινητοποιηθεί η κοινωνία και η πολιτική, μας εγκαλεί, ιδιαιτέρως φέτος, η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, που υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 και αποτελεί εθνικό μας νόμο.

  • Ολόπλευρη στήριξη όλων των οικογενειών, ειδικά με ανήλικα παιδιά και εξαρτώμενα μέλη, που πλήττονται ιδιαίτερα σήμερα από την πανδημία και τις συνθήκες φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού- ΑμΕΑ (εισοδηματική ενίσχυση, κοινωνική στέγαση, ένταξη στην εργασία, κοινωνική προστασία, Ε.Σ.Υ.)
  • Όλα τα παιδιά δικαιούνται, απρόσκοπτα, θέση βρεφονηπιακής φύλαξης, κοινωνικοποίησης και δωρεάν παιδείας
  • Εξάλειψη της μονιμότητας της  ιδρυματοποίησης των παιδιών και μέτρα για την μετάβαση από το ίδρυμα στην οικογένεια και την κοινότητα 
  • Δημιουργία Κέντρων ενεργητικής Υποστήριξης Οικογενειών σε κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση για αντιμετώπιση φτώχειας, σχολικής διαρροής, ψυχολογικά προβλήματα ανεργίας γονέων και νέων, ενδοοικογενειακής βίας, παιδικής εργασίας, κλπ.

Η νέα γενιά του σήμερα, πολλαπλά πληττόμενη από τις νέες υγειονομικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές ανισότητες προσδοκά από την προοδευτική δημοκρατική παράταξη την εξασφάλιση της νέας γενιάς του κοινωνικού κράτους  δικαιοσύνης και ισότητας

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ!


Πηγή: timesnews.gr