Οι Βουλευτές Ανδρέας Πουλάς, Γιώργος Μουλκιώτης και Βασίλης Κεγκέρογλου απευθύνονται με τρεις επίκαιρες ερωτήσεις στους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις για την ρύθμιση σοβαρών θεμάτων για τα οποία το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει τροπολογίες και συγκεκριμένα για:

Α) Την ένταξη των υγειονομικών του δημοσίου και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και την καταβολή επιδόματος ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους.

Β) Την ένταξη του covid-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών προκειμένου να δικαιούνται ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλοι οι παθόντες στην εργασία ή εξαιτίας αυτής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Γ) Την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών σε όλες τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, αφού η αύξηση των αναγκών για περισσότερες, με το σημερινό φορολογικό, επιβαρύνει υπέρμετρα και αδίκως, όλους όσους τις πραγματοποιούν.

Οι ερωτήσεις όπως κατατέθηκαν:

«Α) Θέμα: Επιβράβευση στην πράξη των υγειονομικών του ΕΣΥ.

Το υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας βρίσκεται ανελλειπώς στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Το γεγονός αυτό το έχει αναγνωρίσει πολλές φορές η κυβέρνηση στα λόγια δια στόματος τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Υγείας και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Στην πράξη όμως μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να το αναγνωρίσει καθώς δεν έχει λάβει καμία απόφαση στην κατεύθυνση της έμπρακτης στήριξης του υγειονομικού προσωπικού των δημόσιων δομών υγείας της χώρας.

Το Κίνημα Αλλαγής έχοντας πλήρη επίγνωση της ανάγκης ενίσχυσης και αναβάθμισης του υγειονομικού προσωπικού έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογίες στη Βουλή τις οποίες όμως η κυβέρνηση ουδέποτε έκανε αποδεκτές.

Οι τροπολογίες αυτές μεταξύ άλλων αφορούσαν:

-στην ένταξη του υγειονομικού προσωπικού του δημόσιου τομέα υγείας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

-στη χορήγηση δώρου Χριστουγένων στο υγειονομικό προσωπικό του δημόσιου τομέα υγείας της χώρας χωρίς εξαιρέσεις

-στην αυτοτελή φορολόγηση του Ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πότε θα υλοποιηθεί η ένταξη του υγειονομικού προσωπικού του δημόσιου τομέα υγείας της χώρας στα Βαρέα και ανθυγιεινά;

2.Για ποιο λόγο δεν προχωρήσατε στην καταβολή δώρου Χριστουγέννων στο υγειονομικό προσωπικό του δημόσιου τομέα υγείας της χώρας όπως σας είχαμε προτείνει; Είναι στις προθέσεις σας η καταβολή ενός επιπλέον μισθού στο ανωτέρω προσωπικό ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλλει καθημερινά;

Β)Θέμα: «Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και ένταξη της νόσου COVID-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών»

Η διαφορετική αντιμετώπιση στην ασφάλιση και στις παροχές μεταξύ των ασφαλισμένων με όμοια χαρακτηριστικά και των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία πριν το 2016  είναι μια παθογένεια, η οποία αντιβαίνει την αρχή της ισότητας.

Το Κίνημα Αλλαγής, από την αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού έχει καταθέσει  κατ’ επανάληψη πρόταση τροπολογίας για την χωρίς διάκριση ένταξη στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3863/2010 και χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων 2020 στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, εργαζομένων στους Δήμους, ενστόλων και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Επιπλέον, επειδή η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση, σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας από COVID -19, ως αποτέλεσμα της εργασίας, επιφυλάσσει σοβαρές διαφοροποιήσεις και ανισότητες σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και το ύψος της σύνταξης αναπηρίας και θανάτου, το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση με την οποία αφενός αίρεται η ανασφάλεια Δικαίου που προκαλείται από τον κατακερματισμό που διέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφετέρου καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης λόγω θανάτου και αναπηρίας καθώς και αυξημένο ελάχιστο ποσό σύνταξης των ανωτέρω προσώπων και των οικογενειών τους.

Επειδή μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση κωφεύει απέναντι στις συγκεκριμένες προτάσεις,

Επειδή η αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς των ανθρώπων της πρώτης γραμμής δεν μπορεί να μένει στα λόγια αλλά να είναι έμπρακτη,

Επειδή η ένταξη της νόσου COVID-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών είναι απολύτως απαραίτητη αλλά και συνιστά και διεθνή υποχρέωση της χώρας,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε άμεση νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ενταχθούν τελικά οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα;

2.Προτίθεσθε να εντάξετε την COVID-19 στον Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών (Π.Δ.41/2012), σε συμμόρφωση με τη σύσταση 2003/670/ΕΚ/19-9-2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/25.9.2003) και την 2000/54/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, όπως ισχύει, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ); Σκοπεύετε να υιοθετήσετε την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για απονομή σε εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου, που επήλθαν κατά την εργασία ή εξαιτίας αυτής από COVID-19;

Γ)Θέμα: «Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ και όλων των υγειονομικών μονάδων»

Η αυτοτελής φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και όλων των κοινωνικών και υγειονομικών μονάδων έχει τεθεί από καιρό ως αίτημα, αλλά η κρίση του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη να θεσμοθετηθεί άμεσα καθώς έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι απαιτήσεις από το Ιατρικό Προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στο ΕΚΑΒ.

Η αύξηση όμως αυτή των εφημεριών και της υπερωριακής απασχόλησης του Ιατρικού Προσωπικού και των σχετικών αμοιβών προκαλεί υπέρμετρη φορολόγηση του εισοδήματος του αν αυτό φορολογηθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει.. Η υπέρμετρη φορολόγηση, πέραν των παραπάνω, προκύπτει και από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από την κατάργηση της οποίας η κυβέρνηση με μία εντελώς άδικη και αναιτιολόγητη απόφαση εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μεταξύ των οποίων και οι ιατροί του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.

Ως πράξη δίκαιης φορολόγησης αλλά και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και όλων των κοινωνικών και υγειονομικών μονάδων, προτάθηκε από το Κίνημα Αλλαγής και με κατάθεση τροπολογίας, η αυτοτελής φορολόγηση της εφημεριακής απασχόλησης τουλάχιστον για το έτος 2020 και 2021 λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας του Covid-19 και μετά από αξιολόγηση να εξεταστεί η μόνιμη εφαρμογή του.

Επειδή δεν υπήρξε τεκμηριωμένη απόρριψη της πρότασης μας και επειδή δεν ελήφθη άλλο μέτρο που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Προτίθεστε να αποδεχθείτε την πρόταση μας για αυτοτελή φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ και όλων των κοινωνικών και υγειονομικών μονάδων, ως πράξη δίκαιης φορολόγησης αλλά και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου τους;».


Πηγή: timesnews.gr