H Koμισιόν, ενέκρινε σήμερα σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία και είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, την πολιτισμική πολυμορφία και την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης.

Το πλάνο επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δραστηριότητας και σε 10 συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να συμβάλει στην ανάκαμψη του τομέα των μέσων ενημέρωσης από την κρίση, διευκολύνοντας και διευρύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στον μετασχηματισμό του τομέα με τόνωση των επενδύσεων για την υιοθέτηση της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης διασφαλίζοντας παράλληλα τη μελλοντική ανθεκτικότητα του τομέα και στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, δυνάμει του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα διαθέσει τουλάχιστον το 20 % των δαπανών για την ψηφιακή τεχνολογία. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της παραγωγής και της διανομής ψηφιακού περιεχομένου, όπως τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Οι 10 δράσεις είναι οι εξής:

1) διευκόλυνση της πρόσβασης στη στήριξη της ΕΕ μέσω ειδικού εργαλείου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης να βρίσκουν όλες τις ευκαιρίες για ενωσιακή χρηματοδότηση που προορίζονται γι` αυτές. Το εργαλείο αυτό θα τους υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζητήσουν τη δέουσα στήριξη από την ΕΕ, στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, αλλά και μέσω των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

2) τόνωση των επενδύσεων στον οπτικοακουστικό τομέα μέσω της νέας πρωτοβουλίας MEDIA INVEST στόχος της οποίας είναι η κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 400 εκατομμυρίων EUR σε περίοδο 7 ετών·

3) δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «NEWS» για την ομαδοποίηση των δράσεων και τη στήριξη του τομέα των μέσων ενημέρωσης. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει πιλοτικό επενδυτικό έργο με ιδρύματα και άλλους ιδιώτες εταίρους, πρόσβαση σε δάνεια που θα στηρίζονται από την εγγύηση InvestEU, επιχορηγήσεις, καθώς και ένα ευρωπαϊκό φόρουμ μέσων ενημέρωσης με τον τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

4) ενθάρρυνση της δημιουργίας ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για τα μέσα επικοινωνίας για την κοινοχρησία των δεδομένων και την καινοτομία·

5) προώθηση ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που θα επιτρέψει στα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ να επωφεληθούν από αυτές τις τεχνολογίες και δρομολόγηση ενός μιντιακού εργαστηρίου εικονικής πραγματικότητας επικεντρωμένου σε έργα που επιλέγουν νέους τρόπους αφήγησης και αλληλεπίδρασης·

6) διευκόλυνση των συζητήσεων και των δράσεων ώστε ο κλάδος να καταστεί κλιματικά ουδέτερος έως το 2050.

7) έναρξη διαλόγου με τη βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο και η διαθεσιμότητά του σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε, αφενός, να επεκταθεί η βιομηχανία και να προσεγγίσει νέο είδος κοινού, και, αφετέρου, να μπορούν οι καταναλωτές να απολαμβάνουν μεγάλη ποικιλία περιεχομένου·

8) προώθηση των ταλέντων στον τομέα των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με την προώθησης της πολυμορφίας μπροστά και πίσω από την κάμερα, καθώς και με την αναζήτηση και τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

9) ενίσχυση των δυνατοτήτων δράσης των πολιτών, ενισχύοντας μεταξύ άλλων τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και στηρίζοντας τη δημιουργία ανεξάρτητης εναλλακτικής ανάγνωσης ειδήσεων.

10) ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών στο πλαίσιο της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της αγοράς των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ.


Πηγή: timesnews.gr