Σε διαδικτυακή συζήτηση, που διοργανώνεται από την Καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ με θέμα τα εμβόλια και τον εμβολιασμό, συμμετέχουν η Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Θα συζητήσουν τη δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια COVID-19 σε όλο τον κόσμο, την υποστήριξη της ΕΕ στους παρασκευαστές εμβολίων και τη σημασία της εφαρμογής των συμφωνιών προαγοράς. Η καγκελάριος Μέρκελ θα ηγηθεί συνέντευξης Τύπου με τις περιφερειακές αρχές μετά την τηλεδιάσκεψη.

Η Επίτροπος Υγείας σημείωσε ότι «έχουμε επενδύσει στην έρευνα, σε τολμηρές αποφάσεις από μερικές γενναίες φαρμακευτικές εταιρείες και ταχεία δουλειά από ρυθμιστικές αρχές. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη μας, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους κατασκευαστές εμβολίων ώστε να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή και την παράδοση εμβολίων. Καλούμε τώρα όλες τις εταιρείες να διασφαλίσουν την προβλεψιμότητα και τη διαφάνεια. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ και τον κόσμο».

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν ανέφερε ότι «οι τρέχουσες προκλήσεις στη βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής εμβολίων απαιτούν τόσο άμεσες όσο και μακροπρόθεσμες λύσεις. Θα συνεργαστούμε με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη για το σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού προγράμματος αύξησης της παραγωγής εμβολίων. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή δημόσια / ιδιωτική εταιρική σχέση για να επαναχρησιμοποιήσουμε, πολύ γρήγορα, την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση εμβολίων και να δώσουμε στην Ευρώπη τα μέσα για να γίνει πιο ανθεκτική».

Πηγή: ΑΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr