Μόλις το 6% των Ελλήνων απαντά ότι είχε πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο μέσω παράνομων πηγών τον τελευταίο χρόνο

Μειούμενος βαίνει ο αριθμός των Ελλήνων, που κάνει χρήση online περιεχόμενου από παράνομες διαδικτυακές πηγές. Αντίθετα, αυξάνεται η ζήτηση στην ελληνική αγορά για νόμιμο online περιεχόμενο επί πληρωμή.

Μόλις το 6% των Ελλήνων απαντά ότι είχε πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο μέσω παράνομων πηγών τον τελευταίο χρόνο. Το αντίστοιχο ποσοστό παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2017 (12%).

Στο μεταξύ, αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις το 8% των Ευρωπαίων απαντά ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση σε online περιεχόμενο μέσω παράνομων πηγών τον τελευταίο χρόνο. Στην Ελλάδα το 22% των πολιτών θεωρεί θεμιτή την αγορά παράνομου περιεχομένου από το Διαδίκτυο, μόνο εάν προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση (34% το 2017).

Συνολικά, όλο και περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν για online περιεχόμενο, που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση μιας λογικής τιμής. Μάλιστα, το 31% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει πληρώσει για νόμιμο περιεχόμενο κατά το τελευταίο έτος, αύξηση 19 ποσοστιαίων μονάδων από το 2017.

Το ποσοστό αυτό, πάντως, είναι μικρότερα από χώρες, όπως η Φινλανδία, η Δανία, η Ισπανία και η Πολωνία, όπου σχεδόν το ½ των πολιτών αγοράζει μόνο νόμιμο περιεχόμενο από το Διαδίκτυο. Συνολικά, τα 3/4 των Ευρωπαίων, που ερωτήθηκαν, αναφέρουν ότι η ποιότητα του νόμιμου ψηφιακού περιεχομένου έχει βελτιωθεί. Επίσης, το 89% δηλώνει ότι θα προτιμούσε να έχει καλύτερη πρόσβαση στο νόμιμο περιεχόμενο, εάν η τιμή ήταν λογική.

Όχι στην πειρατεία

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Η μελέτη βασίστηκε σε ποσοτική έρευνα πεδίου με απαντήσεις 25.636 κατοίκων της Ε.Ε., ηλικίας από 15 ετών και άνω και αφορούσε τη στάση των πολιτών για τη διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ).

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 42% (25% το 2017) των Ευρωπαίων έχει πληρώσει για πρόσβαση, λήψη ή ροή περιεχομένου, που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, τους τελευταίους 12 μήνες, από εταιρεία, η οποία προσφέρει νόμιμές υπηρεσίες. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες από το 2017.

Η έρευνα έδειξε ότι το 80% των Ευρωπαίων έχουν γενικά καλή κατανόηση των πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι περισσότεροι δηλαδή είναι λιγότερο πιθανό να κατεβάσουν παράνομα ψηφιακό υλικό. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σε έναν βαθμό ανάλογα με την ηλικία.

Οι νεαρότερες ηλικίες είναι πιο πιθανό να παραδεχθούν ότι έχουν πρόσβαση σε πειρατικό διαδικτυακό περιεχόμενο. Το 23% των ατόμων, ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, παραδέχθηκε ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση και έχει κατεβάσει ή μεταδώσει online περιεχόμενο από παράνομες πηγές.


Πηγή: timesnews.gr