της Νατάσας Φραγκούλη, [email protected]

Η ψηφιακή επιτάχυνση (54%) αποτελεί για τις γυναίκες ανώτατα στελέχη τη σημαντικότερη κίνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης

Ανεπτυγμένα αντανακλαστικά στη διαχείριση κρίσεων και δη στην κρίση του COVID-19 επιδεικνύουν οι γυναίκες manager στην Ελλάδα. Περισσότερες από μία (54%) στις γυναίκες – ανώτατα στελέχη στην Ελλάδα απαντούν ότι η ψηφιακή επιτάχυνση αποτελεί τη σημαντικότερη κίνηση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Στο ίδιο ποσοστό (54%) δηλώνουν ότι η εξασφάλιση ρευστότητας είναι από τις σημαντικότερες τακτικές αντιμετώπισης της εξελισσόμενης υγειονομικής κρίσης. Ακολουθεί ο εξορθολογισμός των δαπανών (48%), ενώ βαρύτητα δίνουν οι γυναίκες και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία.

Τα παραπάνω ευρήματα προέρχονται από την ετήσια (9η) έρευνα της Icap για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και επιβεβαιώνουν την ικανότητα των γυναικών – στελεχών επιχειρήσεων στη διαχείριση κρίσεων. Σύμφωνα, άλλωστε, με την έρευνα, οι γυναίκες στην κορυφή της εταιρικής διακυβέρνησης διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες (45%) και είναι αποτελεσματικές στη διαχείριση κρίσεων (42%).

Ωστόσο, η πλειοψηφία των γυναικών, που συμμετείχαν στην έρευνα, θεωρεί ότι υπάρχουν τομείς, όπου το γυναικείο management υστερεί. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι πιο διστακτικές στην ανάληψη ρίσκου – μόλις 14% δήλωσε ότι υπερτερούν – ενώ φαίνεται ότι λειτουργούν με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση (17%).

Επιπλέον, εμφανίζονται λιγότερο ανταγωνιστικές (21%) και θεωρούν ότι υπολείπονται στην υιοθέτηση καινοτομιών σε σχέση με τους άνδρες (27%).

Ο δρόμος για την κορυφή

Ο δρόμος προς την κορυφή της επαγγελματικής ιεραρχίας – όπως δείχνει η έρευνα – παραμένει δύσκολος για τις γυναίκες – ανώτατα στελέχη. Σχεδόν επτά στις δέκα (68%) απάντησαν ότι οι προκαταλήψεις λόγω φύλου και οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους, αποτέλεσαν το σημαντικότερο εμπόδιο στην καριέρα τους.

Υψηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών, που θεωρεί ότι δεν έτυχε της δέουσας υποστήριξης από συναδέλφους (59%), ενώ το 49% δηλώνει ότι οι μειωμένες ευκαιρίες προώθησης σε σχέση με τους άνδρες αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική πορεία. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες θεωρούν πως η επικρατούσα εταιρική κουλτούρα, δεν επέτρεψε την επαγγελματική τους ανέλιξη (42%).

Φόβοι

Οι φόβοι και ανησυχίες, που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητα των γυναικών επιχειρηματιών/ανωτάτων στελεχών μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού, σχετίζονται, κυρίως, με τα έσοδα και την ρευστότητα των επιχειρήσεων που διοικούν. Αφορούν, κατά κύριο λόγο, ενδεχόμενη υποχώρηση στον κύκλο εργασιών (67%) και τη διασφάλιση της ρευστότητας (53%), καθώς και τη μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων (47%).

Η πλειοψηφία εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τους, θα καταγράψει απώλειες της τάξης του 5%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 8% σχεδόν του δείγματος δηλώνει ότι η υποχώρηση των εσόδων της επιχείρησης τους, ενδέχεται να υπερβεί το 50%.

Ωστόσο, το ίδιο δείγμα δηλώνει πιο αισιόδοξο για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον και προβλέπει ότι την προσεχή διετία, τα έσοδα θα σημειώσουν αύξηση της τάξης του 13,5% το 2021 και 17,6% το 2022.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr