Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησαν οι Μιχάλης Κατρίνης και Ευαγγελία Λιακούλη με τις ιδιότητες των Τομεαρχών Ανάπτυξης και Εσωτερικών του Κινήματος Αλλαγής αντίστοιχα, σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την απαίτηση της υπηρεσίας, δικαίως, να καταβληθούν ποσά από τους υπαλλήλους της ΜΟΔ, εντός πολύ μικρού ωστόσο διαστήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους οικογενειακούς οικονομικούς προγραμματισμούς τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Κύριοι Υπουργοί,

Τις τελευταίες μέρες, το σύνολο σχεδόν των Δημοσίων Υπαλλήλων που εργάζονται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ έλαβε ειδοποίηση από τη ΜΟΔ ΑΕ για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το ειδικό επίδομα που δικαιούνται, λόγω «διαφοροποίησης μεταξύ των ποσών που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και των ορθών ποσών που έπρεπε να καταβληθούν». Πολλοί εξ’ αυτών έλαβαν προθεσμία μόλις 20 ημερών, να καταθέσουν σε λογαριασμό της εταιρείας χιλιάδες ευρώ τα οποία τους είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 3,5χρόνων (από 13/04/2017 έως και 30/11/2020).

Συγκεκριμένα, το 2017 ψηφίστηκε το άρθρο 21 του Ν4469 με το οποίο προβλέφθηκε ότι στους δημοσίους υπαλλήλους της ΜΟΔ καταβάλλεται ειδικό επίδομα το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους και του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της ΜΟΔ που είναι σε αντίστοιχο κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το επίδομα καταβάλλεται από τη ΜΟΔ με επιχορήγηση από το ΠΔΕ και σύμφωνα με την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος επί της τροπολογίας με την οποία νομοθετήθηκε αυτό το ειδικό επίδομα το 2017, η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 1,5εκ. ευρώ.

Δεδομένου ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην ΜΟΔ είναι αποσπασμένοι σε αυτή από φορείς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους εν λόγω υπαλλήλους, η ΜΟΔ βασίζεται στα στοιχεία μισθοδοσίας που στέλνουν οι φορείς προέλευσης των υπαλλήλων, για να υπολογίσει το ύψος του επιδόματος για κάθε δικαιούχο. Στον διαδραμόντα χρόνο από την έναρξη της διαδικασίας υπολογισμού και πίστωσης του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους μέχρι τις 30/11/2020, οι μισθολογικές ωριμάνσεις των υπαλλήλων γίνονταν κανονικά, δίχως, όμως να τις λαμβάνει υπόψη η ΜΟΔ για στον υπολογισμό του επιδόματος. Το γεγονός αυτό, οδήγησε στην αχρεώστητη καταβολή συνολικού ποσού ύψους 356.025,55€, η επιστροφή του οποίου ζητείται από τους δικαιούχους του επιδόματος σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου του ΔΣ της ΜΟΔ 784/18-2-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ2Κ46ΨΧΨΤ-ΦΑΠ).

Όσοι από τους δικαιούχους του επιδόματος εξακολουθούν να εργάζονται στην ΜΟΔ και να δικαιούνται το επίδομα, θα επιστρέψουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν με παρακράτηση από το επίδομα. Όσοι όμως υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την ΜΟΔ ή για οποιονδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν πλέον το επίδομα, κλήθηκαν να καταβάλουν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντός 20 ημερών. Aν δεν καταβάλλουν το ποσό εντός του χρονικού ορίου, αυτό θα καταλογίζεται στο δημόσιο ταμείο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υπάλληλοι έλαβαν ειδοποιήσεις για το ποσό και την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του, οι οποίες δεν έφεραν αριθμό πρωτοκόλλου ή ημερολογιακή σήμανση. Μεταξύ των υπαλλήλων που οφείλουν να επιστρέψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταγράφονται και περιπτώσεις υπαλλήλων που πρέπει εντός λίγων ημερών να καταθέσουν ποσά ύψους από 1.000 ως σχεδόν 7.000€.

Να σημειωθεί, δε, ότι για τα ποσά οι υπάλληλοι έχουν ήδη φορολογηθεί. Η διαβεβαίωση του ΔΣ της ΜΟΔ ότι με την ολοκλήρωση της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων κάθε έτους θα εκδίδεται βεβαίωση αποδοχών στον δικαιούχο, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας στην οικεία ΔΟΥ, αποδεικνύει ότι η ΜΟΔ όχι μόνο επιβαρύνει με ένα αναπάντεχο έξοδο υπαλλήλους για ποσά που έλαβαν αχρεωστήτως χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά τους φορτώνει έτι περαιτέρω με το διοικητικό βάρος της διεκδίκησης της επιστροφής του φόρου που έχουν καταβάλλει για τα ποσά αυτά.

Δεδομένου ότι:

  • Τα ποσά που αναζητούνται επιφέρουν σημαντική μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων και διατάραξη του οικογενειακού τους προϋπολογισμού
  • Οι σφιχτές χρονικές προθεσμίες επιστροφής των ποσών δεν τεκμηριώνονται με νομικά επιχειρήματα στην απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ
  • Οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τον λανθασμένο υπολογισμό του ειδικού επιδόματος του Ν4469/2017.
  • Παραμένει, ακόμα και σήμερα, ασαφής ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία χορήγησης του ειδικού επιδόματος του Ν.4469/2017
  • Δεν υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον τρόπο καταλογισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  • Η ΜΟΔ «στηρίζει τη δημόσια διοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», αλλά αποδεικνύεται ουδόλως αποτελεσματική στη διαχείριση των οικονομικών του οίκου της.

Ερωτάσθε:

  1. Γιατί η ΜΟΔ αναζητεί σήμερα χρηματικά ποσά που είχαν καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι και τέσσερα χρόνια πριν; Πως είναι δυνατό μια ανώνυμη εταιρία όπως η ΜΟΔ που εμπλέκεται σε έργα αξίας δισεκατομμυρίων να καταβάλλει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επί 4 χρόνια;
  2. Ποιος είναι ο τύπος και η διαδικασία υπολογισμού του ειδικού επιδόματος του Ν4469/2017;
  3. Τι σκοπεύει να κάνει η ΜΟΔ ΑΕ ώστε να αναλάβει η ίδια το διοικητικό βάρος της αναζήτησης του επιστρεπτέου φόρου που αναλογεί στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στους δικαιούχους;
  4. Πως σκοπεύει το εποπτεύον υπουργείο Ανάπτυξης να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι δεν θα αναγκαστούν να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ εντός λίγων ημερών στην ΜΟΔ Α.Ε.;».

Οι ερωτώντες βουλευτές

       Μιχάλης Κατρίνης

    Ευαγγελία Λιακούλη  


Πηγή: timesnews.gr