Πολύ μικρό ποσοστό σχολείων μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα των μαθημάτων μέσα από τις ηλεκτρονικές τάξεις

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιήθηκαν τα διαδικτυακά μαθήματα στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος της τηλεκπαίδευσης. Μόλις ένας στους τέσσερις μαθητές, το 24%, μπόρεσε να λάβει μέρος σε ένα σταθερό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης από το σχολείο του και να καλύψει πλήρως την ύλη, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων. Αυτό συνέβη, επειδή πολύ μικρό ποσοστό σχολείων μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα των μαθημάτων μέσα από τις ηλεκτρονικές τάξεις.

Θετικό είναι το γεγονός ότι, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, όπου τα σχολεία παρέδιδαν κάποια από τα μαθήματα online, το 54% των μαθητών τα παρακολούθησε και δεν έμεινε πολύ πίσω στην ύλη. Σε αυτήν την περίπτωση, δόθηκε προτεραιότητα σε μαθήματα μεγαλύτερης βαρύτητας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ξένες γλώσσες, τα καλλιτεχνικά, η πληροφορική και άλλα, δεν συμμετείχαν στην online εκπαίδευση.

Συνολικά, το 22% των μαθητών δεν παρακολούθησε μαθήματα online από το σχολείο, είτε γιατί ήταν στην ευχέρεια του δασκάλου/καθηγητή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (οnline ή ασκήσεις μέσω email), είτε γιατί κάποια σχολεία δεν παρείχαν καθόλου τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσα στην καραντίνα.

Απαραίτητες γνώσεις

Σύμφωνα με έρευνα της devolo Greece για το πώς λειτούργησε η τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα, μόνο το 7% των γονέων έκρινε ότι τα online μαθήματα ήταν το ίδιο ή περισσότερο αποδοτικά σε σχέση με τη δια ζώσης εκπαίδευση. Το 54%, πιστεύει ότι ήταν μεν αποδοτικά, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν το μάθημα της τάξης.

Επίσης, το 39% έκρινε ότι τα μαθήματα από το σπίτι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις στα παιδιά.

Δια ζώσης εκπαίδευση

Το 85% των γονέων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δηλώνει ότι προτιμά για το παιδί του τη δια ζώσης εκπαίδευση, καθώς – όπως λέει – “ακόμα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε γνωστικά την online διδασκαλία” και “γιατί η αλληλεπίδραση καθηγητή – μαθητή είναι αναντικατάστατη”. Το πιο σημαντικό, που επισημαίνουν πολλοί γονείς, είναι ότι “πέραν του μαθησιακού, τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και τις υπόλοιπες δεξιότητες τους κάτι που επιτυγχάνεται μόνο δια ζώσης”.

Το 15% από την άλλη πλευρά, προτιμά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατί είναι πιο ασφαλής, τα παιδιά συγκεντρώνονται πιο εύκολα και δεν χάνεται χρόνος σε μετακινήσεις και καθυστερήσεις στην τάξη. Πάντως, το 83% πιστεύει ότι η διδασκαλία εξ αποστάσεως είναι μια καλή εναλλακτική σε περίπτωση lockdown, ενώ το 17% δεν το κρίνει αποτελεσματικό και θα επιθυμούσε να βρεθούν άλλες λύσεις.

Τεχνικά προβλήματα

Κι ενώ τα μαθήματα σε όλη τη χώρα συνεχίζονται είτε δια ζώσης πλέον για τα δημοτικά, είτε με την εξ αποστάσεως λειτουργία τους μέσω τηλεκπαίδευσης για τα γυμνάσια και τα λύκεια, το No 1 πρόβλημα που παραμένει, είναι η σύνδεση στο οικιακό δίκτυο, για το 56% των ερωτηθέντων. Το δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα, σε ποσοστό 20%, ήταν η ανεπάρκεια κατάλληλου εξοπλισμού στο σπίτι για να υποστηρίξει τις online τάξεις για τους μαθητές.

Επίσης, ένα ποσοστό που φτάνει στο 17% δηλώνει ότι υπήρχε ανεπάρκεια και από την πλευρά του σχολείου, ως προς το διαθέσιμο εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών ενός σχολείου. Το 7% δήλωσε πως είχε πρόβλημα με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό (hardware αλλά και σύνδεση) που είχαν στη διάθεσή τους οι γονείς, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των μαθημάτων, το 45% απάντησε ότι η εμβέλεια του Internet  δεν είναι καλή σε όλο το σπίτι και αναζητεί λύση για το θέματα αυτό. Το 41% ότι ο εξοπλισμός που διαθέτει (υπολογιστής/laptop) χρειάζεται αναβάθμιση.

Περί εξοπλισμού

Όπως επισημαίνει η έρευνα, το 76% δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία υποστήριξη από το σχολείο όσον αφορά στον εξοπλισμό των μαθητών με τα απαραίτητα μηχανήματα και περιφερειακά. Μόλις το 20% τόνισε ότι το σχολείο παρείχε τον κατάλληλο εξοπλισμό σε οικογένειες, που τον είχαν ανάγκη. Μόνο το 4% είχε πλήρη υποστήριξη από το σχολείο σε θέματα εξοπλισμού.

Ένα ποσοστό, που ανέρχεται στο 26%, δήλωσε ότι το απασχολεί και χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια για το Internet, ενώ ακόμα ένα 25% χρειάζεται αναβάθμιση στο Internet (γραμμή ή router).

Μόλις το 15% δήλωσε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένο για την εκπαίδευση από το σπίτι τόσο όσον αφορά στο hardware, όσο και από σύνδεση στο Internet.

Η έρευνα

H devolo Greece πραγματοποίησε την έρευνα σε συνεργασία με το InfoKids.gr. Στην έρευνα, οι γονείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την τηλεκπαίδευση.

Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και τέλος Νοεμβρίου του 2020, μεταξύ των επισκεπτών του InfoKids.gr κι ενώ ήταν σε πλήρη λειτουργία η τηλεκπαίδευση λόγω και του δεύτερου lock down.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr