Οι μισές γυναίκες, που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα, πιστεύουν ότι η πανδημία θα καθυστερήσει την εξέλιξη της καριέρας τους

Ακόμη δυσκολότερη κάνει η πανδημία του COVID-19 την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών, που εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα.

Σχεδόν οι μισές από τις γυναίκες, που απασχολούνται στον χώρο της τεχνολογίας, πιστεύουν ότι οι συνέπειες του COVID-19 θα καθυστερήσουν την εξέλιξη της καριέρας τους.

Πάντως, την ίδια στιγμή, ένα παρόμοιο ποσοστό γυναικών από τον κλάδο της, πιστεύει ότι η απαραίτητη ισότητα των φύλων είναι πιθανότερο να επιτευχθεί μέσω απομακρυσμένων εργασιακών δομών. Μάλιστα, σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών, που εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας, προτιμούν πράγματι την εργασία από το σπίτι έναντι της εργασίας στο γραφείο.

Ένας παρόμοιος αριθμός αναφέρει ότι λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, όταν εργάζεται από το σπίτι, με το 33% να αποκαλύπτει ότι έχει περισσότερη αυτονομία, όταν δεν εργάζεται σε γραφείο.

Ωστόσο, ανησυχητικά είναι τα στοιχεία νέας έκθεσης της Kaspersky, που διαπιστώνει ότι η προοπτική της απομακρυσμένης εργασίας για τις γυναίκες στην τεχνολογία δεν συνάδει με την κοινωνική πρόοδο σε αυτήν τη δυναμική της “εργασίας από το σπίτι”.

Η έκθεση (Women in Tech, Where are we now? Understanding the evolution of women in technology) επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες, που εργάζονται στην τεχνολογία, έχουν δώσει μάχη για να ισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή από τον Μάρτιο του 2020. Αυτή η εικόνα, αν και είναι πιο έντονη σε περιοχές του πλανήτη, όπως η Βόρεια Αμερική, είναι μια σταθερή παγκόσμια τάση.

Εργασιακή ρουτίνα

Όταν οι γυναίκες, που συμμετείχαν στην έρευνα, ρωτήθηκαν για τις καθημερινές εργασίες, που μειώνουν την παραγωγικότητα ή την εξέλιξη της εργασίας, το 60% δήλωσε ότι είχε αναλάβει την πλειονότητα των δουλειών του σπιτιού σε σύγκριση με το 47% των ανδρών. Επίσης, το 63% ήταν υπεύθυνο για το διάβασμα των παιδιών σε σύγκριση με το 52% των ανδρών.

Εξάλλου, το 54% των γυναικών έπρεπε να προσαρμόσουν τις ώρες εργασίας τους περισσότερο από τον άνδρα σύντροφό τους για να φροντίσουν την οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, το 50% πιστεύει ότι ο COVID-19 έχει πράγματι καθυστερήσει, αντί να βελτιώσει, τη συνολική εξέλιξη της καριέρας τους.

“Η άλλη σημαντική τάση, που έχει επιταχύνει η πανδημία, είναι η συνύπαρξη απομακρυσμένων και υβριδικών υπαλλήλων στον ίδιο οργανισμό. Αυτό μπορεί να είναι μια πρόκληση για τις γυναίκες, που εργάζονται εξ αποστάσεως, καθώς μπορεί να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη, που εργάζονται σε γραφεία. Αυτό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητές τους να ληφθούν υπόψη για το είδος των απαιτητικών εργασιών, που οδηγούν σε προαγωγές”, επισημαίνει η μελέτη.

Εξ αποστάσεως εργασία

Παρ’ όλο που τα παραδείγματα κοινωνικής ανισότητας δεν αφορούν μόνο στον κλάδο της τεχνολογίας, δείχνουν ένα εμπόδιο για τις γυναίκες να επωφεληθούν από τη μετάβαση στην τηλεργασία. Το 41% των γυναικών στην τεχνολογία (σε σύγκριση με το 34% των ανδρών) πιστεύει ότι ένα ίσο εργασιακό περιβάλλον θα ήταν καλύτερο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Το 46% πιστεύει ότι η τηλεργασία είναι ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα.

“Ο τομέας της τεχνολογίας πρέπει τώρα να αξιοποιήσει τη δική του ενθαρρυντική δυναμική, με την ελπίδα ότι τα κοινωνικά στερεότυπα θα επιτρέψουν σε αυτήν την αλυσίδα γεγονότων τους επόμενους μήνες και χρόνια. Εάν ο τεχνολογικός τομέας πρωτοστατήσει και διασφαλίσει ένα πιο ευέλικτο και ισορροπημένο περιβάλλον για τις γυναίκες, τότε θα αυτό θα αποτελέσει κανόνα πιο γρήγορα, κάτι που είναι πιο πιθανό να προκαλέσει μια αλλαγή στην κοινωνική δυναμική”, καταλήγουν οι αναλυτές.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr