Οι Οικονομικοί Διευθυντές σήμερα δεν είναι μόνο θεματοφύλακες των οικονομικών αλλά και καταλύτες της ψηφιακής στρατηγικής

Διευρυμένο ρόλο για τους οικονομικούς διευθυντές (CFOs) των επιχειρήσεων δημιουργεί η πανδημία και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πλέον, οι CFOs καλούνται να ανταποκριθούν σε σαφώς πιο διευρυμένους ρόλους αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής.

Ενδεικτικό είναι ότι το 72% των CFOs δηλώνει ότι έχει τον τελικό λόγο σχετικά με την τεχνολογική κατεύθυνση της επιχείρησης. Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, ο ρόλος του CFO διευρύνεται πέρα από τη λογική του “θεματοφύλακα των οικονομικών” μιας επιχείρησης και σε “καταλύτη ψηφιακής στρατηγικής”.

Σύμφωνα με τη μελέτη “CFO Now: Breakthrough Speed for Breakout Value”, πέρα από την πανδημία, άλλες εξωτερικές προκλήσεις, όπως η ψηφιοποίηση, η δυναμική της αγοράς και οι ταχέως εξελισσόμενες προσδοκίες των καταναλωτών έχουν ωθήσει τους CFOs να διευρύνουν και να μετασχηματίσουν το ρόλο τους.

Ήδη πλέον το 60% των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών αρμοδιοτήτων είναι αυτοματοποιημένο. Αυτό ξεπερνά τις προβλέψεις των CFOs το 2018, όπου εκτιμούσαν ότι το 45% των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων θα αυτοματοποιηθεί έως το 2021.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού, μόλις το 43% των CFOs έχει χρησιμοποιήσει προηγμένα χρηματοοικονομικά μοντέλα τα τελευταία δύο χρόνια για να εντοπίσει μελλοντικούς κινδύνους και ευκαιρίες. Παράλληλα, μόνο το 23% χρησιμοποιεί το cloud για την παροχή νέων πληροφοριών και μόνο το 16% για να εντοπίσει νέες πηγές αξίας.

Οικονομικά οφέλη

Παγκοσμίως, μόνο μια μικρή ελίτ πρωτοπόρων CFOs (17%) έχει καταφέρει να ενσωματώσει τις νέες ψηφιακές αρμοδιότητες στη δραστηριότητά της. Αυτοί που το έχουν καταφέρει και έχουν μεταμορφώσει αποτελεσματικά τον ρόλο τους βλέπουν ήδη θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων τους.

Συγκεκριμένα, οι CFOs, που ανταποκρίνονται πλήρως στο νέο τους ρόλο και λειτουργούν αποτελεσματικά και με ταχύτητα, θα μπορούσαν σχεδόν να διπλασιάσουν το EBITDA των επιχειρήσεων τους από 3,8% σε 6,9% την επόμενη τριετία. Επίσης, θα μπορούσαν να αυξήσουν τα καθαρά τους έσοδα σε ετήσια βάση (CAGR) από 2,7% σε 3,0%.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι αυξημένες αρμοδιότητες δημιουργούν και πιο συχνούς …πονοκεφάλους στα στελέχη της οικονομικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, το 34% των CFOs ανησυχεί σχετικά με παραβιάσεις δεδομένων και απορρήτου, θεωρώντας αυτά τα περιστατικά ως τροχοπέδη για την πλήρη αξιοποίηση των CFOs ως φορέα στρατηγικής αλλαγής.

“Προκειμένου να είναι σε θέση να κρατήσουν το τιμόνι της επιχείρησης σε δύσκολες και ευμετάβλητες συνθήκες, όπως οι τωρινές, οι CFOs οφείλουν να διευρύνουν το ρόλο και την ευθύνη τους σε θέματα τεχνολογίας καθώς και τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ούτως ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες ολόκληρης της επιχείρησης τους”, αναφέρει η μελέτη.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr