Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του λογότυπου του προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», που έχει αναλάβει ως δικαιούχος η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει στόχο να αναβαθμίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως η  τήρηση περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες καθώς και η απόκτηση γνώσης γύρω από τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

Ο λογότυπος του προγράμματος αντικατοπτρίζει την αξία της γνώσης για την μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, που σέβεται το περιβάλλον και χρησιμοποιεί με φειδώ τους πόρους. Σε ένα μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης στο οποίο μέσω της ορθής παραγωγής, της  επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης παρατείνεται ο κύκλος ζωής των υλικών και των προϊόντων με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Η απεικόνιση του δέντρου μας παρουσιάζει το ένα κυρίαρχο στοιχείο που είναι το περιβάλλον, ενώ το γρανάζι παραπέμπει στον κόσμο της εργασίας που θα καταρτισθεί και θα πιστοποιηθεί. Το εσωτερικό τόξο παρουσιάζει την μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Οι  βαθιές ρίζες του δέντρου  συμβολίζουν την μεγάλη αξία της δια βίου κατάρτισης και  τις γνώσεις που θα αποκομίσουν από το πρόγραμμα  περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.osetee.gr και στο https://024.osetee.gr 


Πηγή: timesnews.gr