Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής εντάσσεται το πολύ σημαντικό έργο της προστασίας, προβολής και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, με προϋπολογισμό 520 χιλ. € (ΑΔΑ: 66Ε67Λ7-54Π). 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, το έργο αφορά στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, καθώς επίσης και στην ορθολογική διαχείριση και προστασία μέσω ήπιων παρεμβάσεων. Σκοπός του έργου είναι οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν να βελτιώνουν άμεσα ή έμμεσα το καθεστώς διατήρησης οικοτόπων και ειδών.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται:

1. Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αναγνώριση της αξίας και της σημασίας των προστατευόμενων περιοχών.

2. Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων, καθώς η εγγύτητα των περιοχών αυτών με την πρωτεύουσα ασκεί πίεση, κυρίως λόγω των πολλών ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Το γεγονός αυτό καθιστά την εφαρμογή ήπιων διαχειριστικών δράσεων όπως η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης και η εγκατάσταση υδατοδεξαμενών και μπαρών φραγής κυκλοφορίας εντός δασικών εκτάσεων, απαραίτητη.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δηλώνει ότι «Μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Οικοσυστήματος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα στην ευρύτερη περιοχή του Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής, με πρωταρχικό στόχο να προστατέψει και να αναδείξει τις ευαίσθητες αυτές ζώνες της Αττικής.

Παράλληλα με τη δρομολόγηση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Αν. Αττικής που ανακοινώσαμε πρόσφατα, προχωράμε στη χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης του διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά ώστε να υλοποιήσει ήπιες παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης του πλούσιου οικοσυστήματος της ευρύτερης αυτής προστατευόμενης περιοχής.

Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος στη βάση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης, προστατεύουμε το οικοσύστημα της Ανατολικής Αττικής και ενισχύουμε τον αγώνα για την πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».


Πηγή: timesnews.gr