26 εταιρείες του τομέα των ΤΠΕ υπογράφουν την ιδρυτική συμμαχία με στόχο “ένα καθαρό μηδέν” όσον αφορά το ενεργειακό τους αποτύπωμα

Τις δυνάμεις τους, προκειμένου να επιτύχει η Ευρώπη την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ενώνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας. Τον “Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό” υπογράφουν 26 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου. Οι συνυπογράφοντες αναλαμβάνουν – εξ ονόματος των εταιρειών τους – τη δέσμευση να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα έως το 2030 και να έχουν επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2040.

Ιδρυτικά μέλη του Συνασπισμού είναι οι: Microsoft, Vodafone, Deutsche Telekom AG, Ericsson, IBM, Nokia, SAP SE, Orange, Accenture, Aruba, ATOS SE, Beyond.pl, Bolt, Dassault Systèmes, Liberty Global, NOS, OVHCloud, Proximus, Scaleway, Schneider Electric, SHIFT GmbH, TDC Group A/S, Telefónica, A1 Telekom Austria Group, DNA-Telenor Group’s Nordics, Telia Company.

Οι 26 εταιρείες και όσες ενταχθούν στην πορεία στον Συνασπισμό δεσμεύονται να υλοποιήσουν επενδύσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών, που αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια και τα υλικά. Τα εταιρικά μέλη του Συνασπισμού δεσμεύονται εξάλλου να θέσουν από κοινού ένα πρότυπο για τη χρήση του άνθρακα και να συνεργαστούν με άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η γεωργία, οι κατασκευές, οι μεταφορές, για να “ξεκλειδώσουν” τη δύναμη των πράσινων, ψηφιακών τεχνολογιών.

Πράσινος Ψηφιακός Συνασπισμός

Ο Ευρωπαϊκός Πράσινος Ψηφιακός Συνασπισμός βλέπει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εν δράσει ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις  που θα λειτουργήσει ως φόρουμ, το οποίο θα εστιάσει στην απελευθέρωση της δύναμης των ψηφιακών τεχνολογιών, έχοντας ως στόχο την πραγματοποίηση του Green Deal της Ευρώπης, σε συνεργασία με άλλους τομείς.

“Μόνον μέσω της συνεργασίας μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τον φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, πιο περιεκτικής ψηφιακής κοινωνίας για όλους. Αυτή η συμμαχία είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις για να κάνουν ακριβώς αυτό – και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το δικό μας ρόλο”, σχολίασε ο Nick Read, CEO του Ομίλου Vodafone, από τα ιδρυτικά μέλη του Συνασπισμού.

Πράσινος μετασχηματισμός

Παράλληλα με την έναρξη του Συνασπισμού, τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ανέλαβαν τη δέσμευση να επιταχύνουν τον πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό αξιοποιώντας τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης της Κομισιόν, ενός βασικού εργαλείου, που θα βοηθήσει την Ε.Ε. να αναδειχθεί ισχυρότερη και πιο ανθεκτική μετά την κρίση.

Τα κράτη – μέλη θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, οι οπτικές ίνες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και το ΙοΤ, ως βασικών λύσεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας.

Άλλοι τομείς δράσης περιλαμβάνουν την προώθηση του “πράσινου νέφους”, της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών blockchain, καθώς και το βιώσιμο hardware, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜμΕ στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr