Ζητήματα που αφορούν κυρίως προσωπικό των ΟΤΑ, όπως προέκυψαν από το δεύτερο κύμα πανδημίας του κορωνοϊού, ρυθμίζει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Μεταξύ άλλων, επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα που δόθηκε με το πρώτο κύμα του κορωνοϊού, να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή εφόσον κρίνεται αναγκαία η αδιάλειπτη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Ομοίως επανέρχεται σε ισχύ ανάλογη ρύθμιση για τον καθορισμό ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.

Με άλλο άρθρο, σε δήμους που δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί, παρέχεται η δυνατότητα να ασκούν αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από 9 Νοεμβρίου 2020 από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου όσοι κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, όπως διδασκαλία καλλιτεχνικών μαθημάτων και αθλητικές δραστηριότητες.

Άλλο άρθρο προβλέπει την αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί στους ΟΤΑ και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έως και την 1η Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ.

Επίσης, η αποζημίωση που λαμβάνουν οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι παρατείνεται και κατά το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κορονοϊού, ενώ τέλος παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που έχει ήδη λήξει ή λήγει το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΑΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr