Κοινή δήλωση Γιώργου Καμίνη, υπεύθυνου Κ.Ο. για θέματα Προστασίας του Πολίτη και Παναγιώτη Καρκατσούλη, γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του Κινήματος Αλλαγής

«Σχέδιο Σαμίων»

Αντί των μεμονωμένων και αποσπασματικών μέτρων που ανακοινώνονται και λαμβάνονται από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του μεγάλου σεισμού και του τσουνάμι στη Σάμο, προτείνουμε τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Σάμο με τον τίτλο «Σχέδιο Σαμίων». Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δραστική περιστολή του χρόνου που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, αφ’ ενός, και στην δρομολόγηση ευρύτερων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο νησί, αφ’ ετέρου ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει, το συντομότερο δυνατόν, σε κάποια κανονικότητα.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πέντε ενότητες δράσεων που συνθέτουν το πρόγραμμα και μια τελευταία που αναφέρεται στην πολιτική οικονομία της εφαρμογής του.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

– Η αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και του τσουνάμι επιβάλλει την άμεση ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Δημάρχων. Η πεπαλαιωμένη νομοθεσία που αφορά την κατεδάφιση των παλαιών κτιρίων πρέπει να αντικατασταθεί με το πέρασμα κάθε σχετικής αρμοδιότητας/ συναρμοδιότητας στον Δήμο.

– Η απόφαση για την ανοικοδόμηση και την ανάπλαση ιδίως των ιστορικών εκκλησιών της Σάμου πρέπει, επίσης, να περιέλθει στους ΟΤΑ. Το Υπουργείο Πολτισμού μπορεί να δώσει τις προδιαγραφές της αναστήλωσης και να αναλάβει έναν συμβουλευτικό ρόλο.

– Ειδικά για την αξιολόγηση των ζημιών που έχουν υποστεί οι κατοικίες πρέπει να δημιουργηθεί μια τοπική Ομάδα Διοίκησης Έργου που να στελεχώνεται από μηχανικούς της Περιφέρειας η και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία θα αναφέρεται και θα ελέγχεται από τον Δήμαρχο. Η αποστολή μηχανικών από Υπουργεία ή την Περιφέρεια οι οποίοι, μετά την διάγνωση, επιστρέφουν στην βάση τους είναι μια διαδικασία αργή και βασανιστική.

– Έως ότου ολοκληρωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ετοιμόρροπα κτίσματα και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, προτείνουμε την άμεση αποστολή κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί το οποίο θα παραμείνει στη Σάμο έως ότου τελειώσουν οι χαρακτηρισμοί και η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων. Το κλιμάκιο μπορεί να αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη των εμπλεκόμενων Υπουργείων (γενικούς διευθυντές ή υπηρεσιακούς γενικούς γραμματείς με δικαίωμα υπογραφής) το οποίο θα αποφασίζει χωρίς να απαιτείται η έγκριση άλλων περαιτέρω παραγόντων η διαδικασιών. Θα αποτελεί ως μια φυσική «υπηρεσία μιας στάσης» για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των ζημιών. Επικεφαλής της προσωρινής αυτής υοπηρεσίας θα μπορούσε να τεθεί υφυπουργός στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι σχετικές αρμοδιότητες.

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΜΕ ΠOΡΟΥΣ ΤΟΥ RescEU 

– Η Σάμος υποφέρει από οικονομική ασφυξία και αναπτυξιακή στασιμότητα. Η κατάρρευση του τουρισμού είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική κρίση. Οι καταστροφές από τον σεισμό και το τσουνάμι επέτειναν την δυσχερή θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, πολλοί από τους οποίους θα αναγκαστούν να κλείσουν.

– Οι παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού πρέπει να υποστηριχθούν, προκειμένου να μην διαρραγεί ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός του. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η δημιουργία λεπτομερούς φακέλου με τις ζημιές στον παραγωγικό ιστό του νησιού. Με βάση αυτή την τεκμηρίωση θα πρέπει να επιδιωχθεί η άντληση χρηματοδοτήσεων και από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το Κίνημα Αλλαγής μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια μέσω των ευρωβουλευτών του που γνωρίζουν καλά το πρόγραμμα RescEU.

3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το μεταναστευτικό πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο. Το ΚΥΤ/παραγκούπολη εντός του αστικού ιστού εξακολουθεί να είναι πρόξενος διαρκών προβλημάτων (εκδηλώνεται μια πυρκαγιά, σχεδόν, ανά μήνα). Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των παράνομων μεταναστών ανέρχεται, σήμερα, σε 3.500-4.000. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός των αποχωρήσεων είναι πολύ αργός και το νέο ΚΥΤ δεν έχει την δυνατότητα φιλοξενίας τέτοιου αριθμού.

Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην άμεση αποσυμφόρηση και την κατάργηση του ΚΥΤ.

4. ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

– Η μετάδοση του κορωνοϊού συναρτάται, επίσης, με τους μετανάστες και το ΚΥΤ. Τα πρώτα κρούσματα που εκδηλώθηκαν στο νησί εντοπίστηκαν στο ΚΥΤ. Αυτά δημιούργησαν νέα, εντός του αστικού ιστού, αφού κάποιοι εργαζόμενοι στο ΚΥΤ μετέφεραν τον ιό στους ντόπιους. Η επάρκεια του νοσοκομείου Σάμου είναι οριακή και η επιβολή του νέου ολικού απαγορευτικού θα προξενήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην οικονομική επιβίωση των ταλαίπωρων κατοίκων της.

– Μαζικά Τεστ στον πληθυσμό δωρεάν.

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η πολιτική προστασία του νησιού είναι ανύπαρκτη. Δεν λειτουργεί καμία μονάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου και δεν έχει υπάρξει επεξεργασία καποιου ειδικότερου σχεδίου για τις απειλές και τις καταστροφεές που απειλούν την Σάμο.

Η γειτνίαση με την Τουρκία επιτείνει το πρόβλημα.

Είναι επιβεβλημένη η δημιουργία μιας αξιόπιστης μονάδας πολιτικής προστασίας. Σε πρώτη φάση μπορεί να υποστηριχθεί στο έργο της από τον στρατό και την αστυνομία.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει την τεχνογνωσία και την βούληση να συμβάλλει στην δημιουργία μιας εύρωστης μονάδας πολιτικής προστασίας στο νησί.

6. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ «Σχέδιο Σαμίων»

Το παρόν σχέδιο μπορεί να αναπτυχθεί ως εξής:

– Να συμπληρωθεί με ακόμη πιο συγκεκριμένες δράσεις μετά από διαβούλευση με παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τη Σάμου.

– Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί να επακολουθήσει μια διαβούλευση (τηλεδιάσκεψη) με τους Ευρωβουλευτές του Κινήματος για τον σχεδιασμό περαιτέρω πρωτοβουλιών.

– Εάν η πρότασή μας υιοθετηθεί από την κυβέρνηση θα παρακολουθούμε την υλοποίησή της μέσω ειδικής εφαρμογής που θα φιλοξενήσουμε στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής.


Πηγή: timesnews.gr