Στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2020 και χρηματοδοτείται με ποσό 318.600 ευρώ, εντάχθηκε το έργο του δήμου Σπάρτης, «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων έναντι άλσους Γουδέ», με απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 531.000 ευρώ, και ο δήμος Σπάρτης, θα συμβάλλει με ποσό 212.400 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης για την υλοποίησή του.

Το έργο προβλέπει την ενσωμάτωση της επιμήκους παραποτάμιας διαδρομής και σύνδεσης του «Άλσους Γουδέ» με τον αστικό ιστό της πόλης (τεχνικά έργα, με διαδρομές πεζών, ποδηλατόδρομο, νέους χώρους στάθμευσης, φυτεύσεις νέων δέντρων και θάμνων για αναζωογόνηση της χλωρίδας).

Η ενταχθείσα πρόταση του δήμου είχε υποβληθεί στις 25 Ιανουαρίου 2021.


Πηγή: timesnews.gr