Σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσιάζει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο εισάγονται, μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες, καινοτόμες διατάξεις που αφορούν τόσο στα συναινετικά διαζύγια όσο και στην συνεπιμέλεια των παιδιών.

Τα συναινετικά διαζύγια, φαίνεται πως με βάση διάταξη που περιλαμβάνεται στο επίμαχο νομοσχέδιο, θα περάσουν σύντομα στην ψηφιακή εποχή καθώς υιοθετείται το e- διαζύγιο ή «άυλο διαζύγιο».

Στόχος είναι να διευκολύνονται οι διαδικασίες λύσης του γάμου με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι ενδεικτικό πως στην διαδικασία δεν θα χρειάζεται ούτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Επίσης, σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις σχέσεις γονέων και παιδιών μετά το διαζύγιο. Οι σχετικές διατάξεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού καθώς προβλέπεται η ενεργή παρουσία και των δύο γονέων στην ανατροφή τους. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ο χρόνος επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που δεν μένει στο ίδιο σπίτι να είναι τουλάχιστον στο ένα τρίτο του συνολικού χρόνου.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι για να περιοριστεί ή να αποκλειστεί ένας από τους γονείς πρέπει να υπάρχουν σοβαροί λόγοι όπως για παράδειγμα αμετάκλητη καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία ή εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Κομβικής σημασίας θεωρείται η διάταξη που προβλέπει ότι το δικαστήριο αναθέτει τη γονική μέριμνα με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού σεβόμενο την ισότητα μεταξύ των γονέων ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής , της γλώσσας , της θρησκείας , της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας.

Στην περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να συνεννοηθούν για πρώτη φορά προβλέπεται η βοήθεια διαμεσολαβητή. Η τελευταία λύση θα είναι η προσφυγή στην δικαιοσύνη ενώ, παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση των τμημάτων οικογενειακού δικαίου.


Πηγή: timesnews.gr