Σειρά αιτημάτων υπέβαλε μέσω τηλεδιάσκεψης στον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, η συντονιστική επιτροπή της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, υπό τον πρόεδρό της Δημήτρη Βερβεσό.

Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή τάχθηκε και πάλι υπέρ της λειτουργίας των δικαστηρίων κατά την περίοδο της πανδημίας και ζήτησε την θεσμοθέτηση νέων ρυθμίσεων, προκειμένου να ισχύσουν μετά τις 7 Δεκεμβρίου. Επίσης, ζήτησε διευκρινήσεις για την πρόταση τοποθέτησης πυλών ανίχνευσης Covid-19 στα δικαστήρια, ενώ έθεσε και άλλα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους.

Οι θέσεις της συντονιστικής επιτροπής

Συγκριμένα, σε ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται ότι κατά την τηλεδιάσκεψη τέθηκαν και τα εξής:

«Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η διαρκής λειτουργία των δικαστηρίων, που αποτελεί βασική κρατική λειτουργία και ικανοποιεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία.

Στα πλαίσια αυτά και λαμβανομένων υπόψη ότι, αφενός μεν παρατείνεται η περίοδος μερικής λειτουργίας των δικαστηρίων και αφετέρου ότι, ως έχει αποδειχθεί, τα δικαστήρια με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από το κορονοϊό δεν αποτελούν εστία υπερμετάδοσης του ιού, ζητήθηκε από τον υπουργό να διευρυνθεί περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας τους ως εξής:

*  Να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (όταν δεν ζητείται εξέταση μάρτυρα)

* Να εκδικάζονται τα πλημμελήματα και κακουργήματα, των οποίων ο χρόνος παραγραφής είναι μέχρι 31.12.2022 και 31.12.2023 αντίστοιχα

* Να δικάζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (όταν υφίσταται κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα)

* Να εκδίδονται, σε κάθε περίπτωση, διαταγές πληρωμής

* Να παραταθεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

* Στις περιοχές υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, όπου υπάρχει αντικειμενική δυσχέρεια συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού και κατάθεσης προτάσεων κατά τη νέα τακτική διαδικασία, να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες των άρθρων 237, 238 Κ.Πολ.Δ., της νέας τακτικής διαδικασίας (πρβλ. ΚΠολΔ 148).

Μέτρα σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία

Τέλος, ζητήθηκε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία, ώστε να αρθούν οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σήμερα και να εξυπηρετούνται λυσιτελώς οι δικηγόροι και οι πολίτες.

Επί των ανωτέρω ζητημάτων, ο υπουργός απήντησε ότι υπό τις παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες το περιεχόμενο της ισχύουσας ΚΥΑ θα παραμείνει ως έχει».

Ανίχευση κορωνοϊού

Ακόμη, ως προς την τοποθέτηση πυλών ανίχνευσης Covid – 19 στα δικαστήρια, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το δικηγορικό σώμα ζήτησε από τον υπουργό λεπτομερή ενημέρωση ως προς την υγειονομική καταλληλότητα των πυλών αυτών, τη σχετική πιστοποίησή τους και την προσφορότητά τους για την ανίχνευση του Covid-19, όπως επίσης και για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διερχομένων προσώπων.

Επί του ζητήματος αυτού, ο υπουργός ανέφερε ότι η τοποθέτηση των πυλών ανίχνευσης δεν ήταν πρωτοβουλία του υπουργείου αλλά αίτημα διοικήσεων δικαστηρίων και παρέσχε αναλυτικά στοιχεία εκείνων των δικαστικών σχηματισμών που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα. Έθεσε επίσης στη διάθεση των θεσμικών οργάνων του σώματος έγγραφα του ΕΟΦ σχετικά με την υγειονομική καταλληλότητα και προσφορότητα των εν λόγω μηχανημάτων. Τέλος, δήλωσε ότι η χρήση τους θα είναι προαιρετική και ότι δεν θα γίνεται καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των διερχομένων προσώπων, ούτε φωτογράφηση αυτών.

Το δικηγορικό σώμα επιφυλάχθηκε επί του θέματος αυτού, και τα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων θα λάβουν σχετικές αποφάσεις».

Πηγή: ΑΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr