Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στην Βουλή προβλέπεται η  πρόσληψη υγειονομικού και επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών,το Ινστιντούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και τις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών . 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφτούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι προσλήψεις,  θα έχουν ισχύ ένα χρόνο και θα πραγματοποιηθούν έως τις 31 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «δύναται να προσλαμβάνεται, για τις ανάγκες του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, εως την 31η.7.2021 και για ένα έτος, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό ι) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ιι) στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και Τεχνολογίας κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων» καθώς και «Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ιατρικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 2 έτη και δυνατότητα παράτασης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών για την κάλυψη των έκτακτων και άμεσων αναγκών παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους οργανωμένους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τα Προαναχωρητικά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών».

Επίσης ορίζεται ότι « ο ΕΟΔΥ καθίσταται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊού».

Τέλος «με ΚΥΑ θα ρυθμιστεί ο τρόπος αμοιβής των φαρμακοποιών για την συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού κατά του covid – 19» ενώ τέλος

Με την ίδια τροπολογία θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες του ΙΦΕΤ για προμήθεια της δραστικής ουσίας ρεμδεσιβίρη προς αντιμετώπιση του covid – 19 που πραγματοποιήθηκε το 2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ


Πηγή: timesnews.gr