Τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδίου για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία και την προσφορά τους στην κοινωνία παρουσίασε σήμερα ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλης Διγαλάκης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της 80ής Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών ΑΕΙ, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά από τις 15 έως τις 18 Δεκεμβρίου. Στην ίδια Συνεδρία, η οποία εστίασε σε δράσεις καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση,  συμμετείχαν, επίσης, εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, «μόνο με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις και με ένα συντονισμένο σχέδιο, που, εκτός των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς φορείς, το κεντρικό κράτος και τα συναρμόδια υπουργεία, θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο». Όπως υπογράμμισε ο κ. Διγαλάκης, «σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο έχουμε το προνόμιο όχι μόνο να μην υστερούμε, αλλά να διακρινόμαστε σταθερά, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά. Αντίθετα, καταγράφουμε πολύ χαμηλές επιδόσεις στη μεταφορά της παραγόμενης γνώσης στην πραγματική οικονομία.».

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθηθούν, ώστε να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί η ανάληψη καινοτομικής δράσης από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να εκπληρωθεί και η τρίτη αποστολή των Πανεπιστημίων μας, η προσφορά τους στην κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων και την ενίσχυση της χρηματοδότησης στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών και περιλαμβάνουν:

  • Τη δυνατότητα σύστασης ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των πόρων που προέρχονται από μη κρατική χρηματοδότηση.
  • Την καθιέρωση κινήτρων για τους καθηγητές και ερευνητές για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, τη συμμετοχή τους σε νεοφυείς εταιρείες των ΑΕΙ και για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
  • Τη θεσμοθέτηση Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και κέντρων επιχειρηματικής επιτάχυνσης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Την ενίσχυση, με σημαντικά κονδύλια, των δράσεων στήριξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο κ. Διγαλάκης παρουσίασε ακόμη πρωτοβουλίες και συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Παιδείας για την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία σειρά δράσεων που φέρνουν κοντά εξέχοντες φορείς και εμπειρογνώμονες και υλοποιούνται σε συνέργεια, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Μεταξύ αυτών, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην πρόοδο της μελέτης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης HE Innovate, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  στη νέα συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία, το Orange Grove και το Amsterdam Center for Entrepreneurship για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας του καινοτόμου ολλανδικού οικοσυστήματος καινοτομίας και σε σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων για την ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις διαδικασίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης και μεταφοράς τεχνολογίας, του Ιδρύματος Ωνάση και του Uni.Fund. Ο πρώτος αυτός κύκλος δράσεων capacity building θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2021.

Ο κ. Διγαλάκης δήλωσε: «Τα πανεπιστήμια δεν είναι ξεκομμένοι οργανισμοί από το σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Αλληλεπιδρούν με την οικονομική ζωή και την τροφοδοτούν με ιδέες, λύσεις και καταρτισμένους ανθρώπους. Η αλληλεπίδραση της ανώτατης εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό της χώρας δεν θα της εξασφαλίσει μόνο εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, αλλά θα της προσδώσει κύρος και δυναμική, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας. Είναι ένα στοίχημα που αξίζει να κερδίσουμε ως κοινωνία. Το οφείλουμε στους δημιουργικούς νέους ανθρώπους μας, που δικαιούνται να προκόψουν και να χτίσουν τα όνειρά τους στην πατρίδα τους».


Πηγή: timesnews.gr