Περισσότερες από 90 εκατ. online συναλλαγές έγιναν το 2020, αποτρέποντας αντίστοιχο αριθμό φυσικών επισκέψεων από πολίτες

Σε ρυθμούς ψηφιακής διακυβέρνησης έβαλε την Ελλάδα η πανδημία του COVID-19, με το 2020 να αποδεικνύεται έτος – σταθμός για τη διασύνδεση μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Οι ψηφιακές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο αυξήθηκαν κατακόρυφα, ενώ σημειώθηκε αύξηση στην αυτόματη άντληση στοιχείων μεταξύ φορέων για λογαριασμό των πολιτών.

Εν μέσω πανδημίας, τα συστήματα του Δημοσίου είτε “μίλησαν μεταξύ τους”, είτε παρείχαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες αθροιστικά περισσότερες από 90 εκατ. φορές, αποτρέποντας έτσι αντίστοιχο αριθμό φυσικών επισκέψεων από πολίτες προς υπηρεσίες.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον αριθμό αυτό δεν συνυπολογίζονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, που εκδόθηκαν μέσω του gov.gr, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται μέσω κωδικών web banking.

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. έγγραφα, συνεπώς ο τελικός αριθμός του 2020 προσεγγίζει τα 95 εκατ.. Ο αριθμός αυτός είναι πάνω από 10 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 2018, όταν πραγματοποιήθηκαν 8.780.889 συναλλαγές. Επίσης, είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2019 (34.688.318 συναλλαγές).

Πιο αναλυτικά, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 54 εκατ. συναλλαγές με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Πρόκειται για δωδεκαπλασιασμό των συναλλαγών συγκριτικά με το 2018 και για αύξηση 86% σε σχέση με το 2019, που ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν στις 29.000.000 συναλλαγές.

Ο ρόλος του gov.gr

Καταλύτης στη ραγδαία αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υπήρξε το gov.gr, το οποίο συγκεντρώνει σήμερα 1.120 ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη ψηφιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, το προηγούμενο έτος σημειώθηκε μεγάλη ανάπτυξη στις υπηρεσίες, που επιτρέπουν στα συστήματα του Δημοσίου να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Με την αξιοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πραγματοποίησαν 37 εκατ. ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου χωρίς να απαιτείται η διαμεσολάβηση των πολιτών.

Σημειώθηκαν, έτσι, οκταπλάσιες ανταλλαγές συγκριτικά με το 2018, ενώ καταγράφηκε αύξηση 570% σε σχέση με το 2019, όπου ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν στα 5.000.000. Οι συγκεκριμένες κλήσεις για ανταλλαγές δεδομένων αφορούσαν πληροφορίες, όπως δεδομένα εργαζομένων από την “Εργάνη”, στοιχεία ΑΜΚΑ, πιστοποιητικά δημοτολογικής κατάστασης, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας, φορολογική ενημερότητα.

Τέλος, ολοένα και περισσότεροι φορείς του Δημοσίου αξιοποιούν το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και συγκεκριμένα τον μηχανισμό πρόσβασης με χρήση των κωδικών Taxisnet. Το 2020, συνολικά 265 φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης αξιοποίησαν τον συγκεκριμένο μηχανισμό για την πρόσβαση των πολιτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους. Σημειώθηκε, έτσι, αύξηση 240% σε σχέση με το 2019, όταν ο αριθμός τους ήταν μόλις 78.

Πηγή: www.sepe.gr


Πηγή: timesnews.gr