Στην  οικία Αλεξάνδρου Σούτσου –η οποία ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη- επί της οδού Σταδίου 47 έκανε αυτοψία σήμερα το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η υποστήλωση του εσωτερικού του κτηρίου που κάηκε την 1η Μαίου 2020. Τώρα, που έχουν αποσυρθεί τα υπολείμματα της πυρκαγιάς από τον δεύτερο όροφο,  τα αδρανή υλικά από τις πτώσεις των  ψευδοροφών και δαπέδων των υπερκείμενων ορόφων και από την κατάρρευση της ξύλινης στέγης, εμφανίστηκε εναργής όλη η κακοπάθεια του μεγάρου, το οποίο ενοικιάστηκε το 1957 ως κατάστημα ένδυσης.

Προς τούτο -αν και κηρυγμένο διατηρητέο- δημιουργήθηκαν αυθαίρετα μεσοπατώματα για να εξυπηρετήσουν τις διάφορες εμπορικές χρήσεις, επιφέροντας καταστροφές στην εσωτερική διαρρύθμισή του, στον εσωτερικό διάκοσμο με τις οροφογραφίες, κλείστηκαν τρία από τα πέντε αψιδωτά ανοίγματα της πρόσοψης,  αποκόπηκε το κεντρικό κλιμακοστάσιο στο ύψος του δεύτερου ορόφου, καταστράφηκαν τα ξύλινα πατώματα και ξηλώθηκαν οι ξύλινες κατασκευές, που κοσμούσαν το κτήριο την εποχή που διέμενε σε αυτό ο Αλέξανδρος Σούτσος. Το 1896,  με τη διαθήκη του, το  δώρισε στο ελληνικό κράτος μαζί με τις συλλογές του και την επίπλωσή του για να δημιουργηθεί η Εθνική Πινακοθήκη. Το μέγαρο, λόγω παλαιότητας και μη συντήρησης, εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία του ΄80.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά τη αυτοψία όλων των ορόφων και των νεωτερικών κατασκευών  έδωσε οδηγίες,  ώστε  να  ληφθεί άμεσα πρόνοια για την εγκατάσταση εξωτερικών ικριωμάτων προς αποφυγή ατυχήματος των διερχόμενων  πεζών, παρά το γεγονός ότι η νεοκλασική του όψη δεν παρουσιάζει  ιδιαίτερα εμφανή προβλήματα. Όμως, καθώς στο κτήριο παρουσιάστηκαν ρηγματώσεις από τον σεισμό του 2018, που δεν αντιμετωπίστηκαν λόγω του μεγάλου κόστους της συνολικής αποκατάστασης του μνημείου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ υπέδειξαν την εγκατάσταση των ικριωμάτων με δεδομένη την διέλευση κοινού. Επίσης, η κ. Μενδώνη ζήτησε την επιτάχυνση της ανάθεσης των σχετικών μελετών –στο πλαίσιο των μελετών ωρίμανσης υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι- δηλώνοντας σαφώς ότι το μέγαρο πρέπει να αποδοθεί στην αρχική του μορφή και να απομακρυνθούν όλες οι εκ των υστέρων προσθήκες που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου, τα αρχικά φέροντα οριζόντια στοιχεία από κεραμικούς γαλλικούς θολίσκους και χαλύβδινες δοκούς του υπογείου και του ορόφου, καθώς και οι εσωτερικοί τοίχοι από συμπαγείς οπτόπλινθους δεν  υπέστησαν  ζημιές από την πυρκαγιά.

«Η καταστροφή του Μεγάρου Σούτσου», δήλωσε μετά το πέρας της αυτοψίας η  Λίνα Μενδώνη, «έχει  επιβαρύνει έτι μάλλον την εικόνα της  πολύπαθης Σταδίου και αυτός είναι ένας ακόμη σπουδαίος λόγος για τον οποίο πρέπει το μνημείο να  αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν. Σήμερα το πρωί έδωσα στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων και στη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων τις σχετικές οδηγίες προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών. Το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου πρέπει να  είναι ώριμο,  ώστε  να ενταχθεί στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021-27. Δεν  υπάρχουν  πολλά περιθώρια, όταν μιλάμε για την καρδιά της Αθήνας».

Σχετικά Αρχεία:


Πηγή: timesnews.gr