Συνολικά 93.677 αιτήσεις υποβλήθηκαν  για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού ​Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπως γνωστοποιήθηκε από τον ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 17.804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 37.191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 29.993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 554  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 384  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) 404  
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1.218  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 520  
ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 4.846  
ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 78  
ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ 1.389  
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.147  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 314  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1.607  
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6.891  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 562  
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 41  
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 127  
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 364  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 485  
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 345  
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 256  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10.602  
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3.322  
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2.398  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 256  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50  
ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 115  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 258
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 197
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 88.345
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3.434
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3.118
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 131
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 95
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ) 110
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 114
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 190
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11.563
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 959
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1.594
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 537
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 157
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 785
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 923
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 256
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 677
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 3.231
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 16.964
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 365
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 5.238
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1.397
ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.219
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 453
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 241
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 159
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 256
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 34
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 30.826
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 368
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7.885
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.220
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 14.718
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2.281
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 531
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ – ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 76
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 148
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2.175
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 103
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 234
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 1.105
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 7.091
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.857
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔ. – ΚΤΙΣΤΗ 129
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 559
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ 87
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 49
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 238
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ 694
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ-ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 90
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 250
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 994
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 476
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 142.056
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 5.316
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3.771
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4.159
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ-ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ 125
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ-ΚΤΙΣΤΩΝ 104
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 209
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 321
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4.258
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1.563
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4.199
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ 133
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 327
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 254
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ – ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ 103
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 639
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 877
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1.485
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 173.532
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ) 15.219
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 15.385
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3.860
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 324
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6.484
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ 122
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) 314
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 15.769
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 9.522
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ) 244
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1.240
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 157
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ 329
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ 120
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 626
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 296
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ 5.843
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ 2.086
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 4.264
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 12.790
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ 4.824
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 340.157
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 7.096
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.874
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ 7.751
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 12.004
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2.573
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5.951
ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2.255
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 12.629
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 11.202
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3.131
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡ. ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ 3.767
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 44.176
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 193.992
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ 5.589
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 8.072
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2.404
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ 1.986

Πηγή: timesnews.gr