Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Επιδότηση για θέρμανση με φυσικό αέριο – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Επιδότηση για θέρμανση με φυσικό αέριο – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

318
0

Νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα στην Αττική θα μπορέσουν από το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου, λαμβάνοντας επιδότηση από 65 έως 100%, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο της δράσης «αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που προκήρυξε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κεντρικοί στόχοι της δράσης είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η μείωση των εκπομπών ρύπων -η οποία θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών-, αλλά και η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή παραχωρείται δωρεάν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος),

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 2ου κύκλου της δράσης,

γ) πληρούν τα κριτήρια: 1) ατομικό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 20.000 ευρώ, λαμβάνοντας ποσοστό επιχορήγησης 65%, 2) οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης έως 30.000 ευρώ, λαμβάνοντας ποσοστό επιχορήγησης 65%, 3) δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, λαμβάνοντας ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Σύμφωνα με την απόφαση, μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί. Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες που εκμισθώνονται.

– Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 25%, και επιπλέον δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΜΑΕ.

– Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

– Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης, η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των κατηγοριών ωφελούμενων (δηλαδή ΚΕΑ και εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης, βλέπε αναλυτικά τα κριτήρια γ).

Ο προϋπολογισμός του 2ου κύκλου της δράσης σε ό,τι αφορά τη δημόσια δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.689.000 ευρώ, ενώ η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς ωφελούμενους έως τις 28 Μαΐου 2021.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τι ισχύει για όσους δεν μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά επιθυμούν να τοποθετήσουν φυσικό αέριο;

Ολο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν τη θέρμανση με φυσικό αέριο, δεδομένου ότι εξοικονομούνται χρήματα και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Το κόστος μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου ποικίλλει κατά περίπτωση και είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. Εξαρτάται, δηλαδή, από το μέγεθος και από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εγκατάσταση, καθώς και από το κόστος των συσκευών, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση και τον τύπο της κάθε συσκευής που θα επιλεγεί.

Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται σε:

-Διαμέρισμα με υπάρχουσα αυτονομία, από 1.400 έως 2.500 ευρώ.

-Διαμέρισμα χωρίς υπάρχουσα αυτονομία, από 2.000 έως 3.500 ευρώ.

-Στον κεντρικό λέβητα για τις πολυκατοικίες ξεκινάει από 1.500 ευρώ για τις μικρές πολυκατοικίες και αναλόγως του μεγέθους αυξάνεται.

Ποια είναι η διαδικασία σύνδεσης με το φυσικό αέριο σε πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση;

Εάν το δίκτυο αερίου είναι ενεργοποιημένο στο δρόμο σας, η διαδικασία μετατροπής σε θέρμανση φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Α. Γίνεται η σύνδεση της πολυκατοικίας με το υπόγειο δίκτυο του φυσικού αερίου που περνάει από το δρόμο και τοποθετείται ο μετρητής.

Β. Γίνεται η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από καυστήρα φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο για να γίνει αλλαγή και του λέβητα.

Γ. Ο μετρητής της παροχής φυσικού αερίου συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις.

Μπορώ να έχω αυτόνομη θέρμανση με αέριο στο διαμέρισμά μου;

Είναι δυνατό να υπάρξει αυτόνομη θέρμανση με αέριο, κι αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός ατομικού λέβητα με ενσωματωμένο καυστήρα φυσικού αερίου είτε σε κάποιο σημείο μέσα στο σπίτι είτε σε κάποιον ημιυπαίθριο χώρο.

Η συγκεκριμένη συσκευή, η οποία τοποθετείται στον τοίχο, έχει πολύ μικρές διαστάσεις και μπορεί, εκτός από συνεχή και οικονομική θέρμανση, να καλύψει τις ανάγκες και σε ζεστό νερό χρήσης και μαγειρέματος. Η παροχή φυσικού αερίου στο σπίτι γίνεται με εξωτερική σωλήνωση που φτάνει από το μετρητή μέχρι τον ατομικό λέβητα.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος που ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο αυτόνομο σύστημα ότι είναι πιθανό να χρειαστεί κάποια παρέμβαση στις σωληνώσεις νερού, οι οποίες συνδέονται με τον ατομικό πλέον λέβητα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρης ανεξαρτησία της θέρμανσης.

Βήματα εγκατάστασης φυσικού αερίου:

Υποβολή αίτησης για σύνδεση με το δίκτυο στην Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ).

Πληρωμή των τελών σύνδεσης και εγγύησης στην ΕΔΑ (αυτή την περίοδο είναι δωρεάν).

Υπογραφή σύμβασης με την ΕΔΑ.

Τοποθέτηση του μετρητή από την ΕΔΑ.

Κατασκευή από μηχανικό και εξειδικευμένο επαγγελματία της αγοράς, της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (σωληνώσεις, καπνοδόχοι-συσκευές-αερισμοί).

Υποβολή τεχνικού υπομνήματος και πιστοποιητικών με τα οποία κατασκευάστηκε η εγκατάσταση στην ΕΔΑ.

Επιλογή παρόχου φυσικού αερίου.

Οι προθεσμίες για τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως:

-30 Ιουλίου 2021, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα έως και την 30ή Ιουνίου 2021.

-28 Ιανουαρίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2021.

-29 Ιουλίου 2022, για όλες τις περιπτώσεις όπου η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης έλαβε χώρα από την 2η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30ή Ιουνίου 2022.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες

Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

α) Ενεργειακή επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου κ.λπ.

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα.

Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των παραπάνω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

-Ο ωφελούμενος δεν μπορεί να συμμετέχει και σε τυχόν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της ΕΔΑ Αττικής MAE.

-Στην περίπτωση που ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος από τον ανώτατο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.

-Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό χώρο). Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν για το ποσό που τους αντιστοιχεί την επιχορήγηση που αναλογεί ανάλογα με την κατηγορία όπου βρίσκονται.


Πηγή: timesnews.gr