Η Ελλάδα συμμετείχε σήμερα για πρώτη φορά, ως παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), μετά από προσπάθειες πολλών μηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στις εργασίες της συνεδρίασης που προήδρευσε ο υφυπουργός Μετανάστευσης της Ελβετίας, κ. Mario Gattiker, ενώ από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε από ελληνικής πλευράς ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε για την πρόσκληση με την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στο Κέντρο, υπογραμμίζοντας τη προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της χώρας μας στο Διεθνές αυτό φόρουμ, στη βάση της κτηθείσας εμπειρίας της σε θέματα μετανάστευσης και άσυλου και της πολύπλευρης διάστασης που της προσφέρει η γεωστρατηγική της θέση.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι η Ελλάδα ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής της Ε.Ε., δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή διάσταση της πρόκλησης του μεταναστευτικού, συμμετέχοντας ενεργά σε σχήματα ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την εξεύρεση κοινών αποτελεσματικών λύσεων και την ανάπτυξη αλληλοκατανόησης.

Ευχαρίστησε τέλος, όλα τα κράτη-μέλη για την ομόθυμη αποδοχή της ελληνικής υποψηφιότητας και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συναντηθεί το προσεχές διάστημα με τους πρέσβεις των χώρων που θα έχουν την προεδρεία του οργανισμού για τα επόμενα τρία χρονιά – Μάλτα, Γερμάνια και Τουρκιά-, για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις του οργανισμού.

Το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), είναι ένας Διεθνής Οργανισμός 18 κρατών-μελών, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Ακολουθεί μια περιφερειακή προσέγγιση στη δράση του, με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών.

Οι περιοχές προτεραιότητας περιλαμβάνουν την Αφρική, την Κεντρική και τη Νότια Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η προσέγγιση των τριών πυλώνων στη διαχείριση της μετανάστευσης –διαρθρωτική σύνδεση έρευνας, διάλογοι για θέματα μετανάστευσης, ανάπτυξη δυνατοτήτων- συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.


Πηγή: timesnews.gr