Ο αποτελεσματικός εμβολιασμός μιας κρίσιμης μάζας του πληθυσμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας σημειώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, με αφορμή την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2021 στην Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

“Όσον αφορά τις μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων είναι ακόμα άγνωστη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην ανάπτυξη και, κυρίως, στη διανομή του εμβολίου”.

Αναφερόμενο στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής επισημαίνει ότι καταγράφεται μια σαφώς δυσμενέστερη εικόνα σε σχέση με το προσχέδιο λόγω της επιβολής  νέων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της αναθεώρησης των μακροοικονομικών προβλέψεων προς τα κάτω καθώς επίσης και εξαιτίας της λήψης πρόσθετων έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επιδεινώνουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

“Η αναθεώρηση των προηγούμενων προβλέψεων επί το ρεαλιστικότερο δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι παύουν να υφίστανται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές αβεβαιότητες που σημειώναμε στη γνώμη μας για το προσχέδιο” .

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες, το σημαντικότερο ρίσκο σχετίζεται με την αποκατάσταση των δημόσιων εσόδων το 2021 καθώς, όπως τονίσαμε και στη γνώμη μας για το προσχέδιο, «θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους».


Πηγή: timesnews.gr