Μία νέα υπηρεσία στην Επιλογή Χαρτοφυλακίου Μετοχών Διεθνών Χρηματιστηρίων, παράλληλα με την πώληση του λογισμικού FUND PS, ανέπτυξε η Specisoft.

Πρόκειται για λογισμικό και υπηρεσίες, για την επιλογή Χαρτοφυλακίου μετοχών, για τις μετοχές που περιλαμβάνονται στους δείκτες S&P500 και EUROXX600. H Specisoft προμηθεύεται τα δεδομένα από διεθνή data Provider.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες που ανέπτυξε η Specisoft είναι η δημιουργία χαρτοφυλακίων μετοχών, διαφόρων επενδυτικών profile & προσανατολισμών, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση κάθε εταιρείας που συμμετέχει στους ως άνω χρηματιστηριακούς δείκτες. Το επιστημονικό υπόβαθρο, επί του οποίου έγινε Βιομηχανική έρευνα (όπως αυτή ορίζεται), και εξήχθησαν κανόνες επιλογών με την χρήση και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, είναι Θεωρία Χαρτοφυλακίου του H. Markowitz και του ομώνυμου μετώπου.

Επίσης, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες σε Risk Management, όπως είναι ο ‘’κύκλος του Χρηματιστηρίου’’: Διάγραμμα που δείχνει την φάση του κύκλου αποδόσεων – Ρίσκων για τα ανωτέρω δεδομένων των χρηματιστηρίου καθώς και η καμπύλη που δείχνει το σε ποια επίπεδα ρίσκου και με τι ποσοστό, συμμετέχει μια μετοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο κ.α.

Λίγα λόγια για τη Specisoft

Η Specisoft Α.Ε. είναι εταιρεία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού που λειτουργεί από το 1987 με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα που περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας στοιχείων. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η κατάκτηση σημαντικής θέσης στην διεθνή αγορά του εξειδικευμένου λογισμικού. Η Specisoft έχει αναπτύξει σταθερές και στιβαρές συνεργασίες με μια ευρεία γκάμα πελατών, έχοντας σήμερα στο portfolio της πάνω από 2.000 πελάτες, όπως Επιχειρήσεις, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιους Οργανισμούς, Δήμους, Εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) καθώς και Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Κολέγια, Οργανισμούς Σεμιναρίων κλπ.


Πηγή: timesnews.gr