Στην εξαγγελία σειράς μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς προχώρησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και σε αυτήν μετά την εισαγωγική ομιλία του ΠτΔ, τον λόγο έλαβε η υπουργός Δικαιοσύνης Κύπρου Έμιλυ Γιολίτη, η οποία και παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, καθώς και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας.

Οπως δήλωσε ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, ήταν επιθυμία του να καταστήσει συνεργούς στην όλη προσπάθεια τις πολιτικές δυνάμεις, τους εμπλεκόμενους θεσμούς, αλλά και ένα σημαντικό αριθμό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που έχουν σαν κύριο στόχο τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την πάταξη της διαφθοράς.

«Προς τούτο», διευκρίνισε, «προήδρευσα τριών συσκέψεων στις 6, 9 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2020, ενώ εν συνεχεία η Προεδρία, κατόπιν προτροπής της, έγινε και δέκτης μεγάλου αριθμού εισηγήσεων, από άλλα οργανωμένα σύνολα ή και απλούς πολίτες, γεγονός που με την σωρεία των άλλων κρισίμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα (πανδημία, οικονομία, Κυπριακό), συνέβαλε στο να καθυστερήσει η προγραμματισμένη εξαγγελία.

Επιτρέψετε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν με τις εισηγήσεις τους στη διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς που σήμερα παρουσιάζουμε», σημείωσε.

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι τα νέα μέτρα βασίζονται στο τρίπτυχο κράτος δικαίου, διαφάνεια και λογοδοσία. «Ο σχεδιασμός μας στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του νομοθετικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις που χωρίζονται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Πρώτον: Πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Δεύτερον: Νομοθετικά μέτρα. Τρίτον: Εποπτεία και αξιολόγηση κινδύνων».

«Το πρόβλημα αποτελεσματικής καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι έργο μόνο της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά απαιτεί:

(α) Ισχυρή πολιτική βούληση και συνεργασία του Νομοθετικού Σώματος, των πολιτικών δυνάμεων, θεσμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, επαγγελματικών φορέων και ευρύτερα της Κοινωνίας των Πολιτών.

(β) Ισχυρό και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο.

(γ) Ο αλληλοσεβασμός και ιδιαίτερα ο σεβασμός στους θεσμούς κατά την ενάσκηση εξουσιών εντός των συνταγματικών θεσμών, με αυστηρή προσήλωση κάθε αξιωματούχου, Προέδρου ή ανεξάρτητων, στην αντικειμενικότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

(δ) Διαφάνεια ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων ερευνών, ώστε να αποφεύγεται διασυρμός θεσμών, ανεξάρτητων αξιωματούχων, δημοσίων προσώπων, ή οντοτήτων και προσωπικοτήτων του ιδιωτικού τομέα. Για αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι ανεξαίρετα όταν αναφέρονται ή ύστερα από έρευνες προβαίνουν σε πόρισμα.

(ε) Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Λέγοντας αυτό δεν εννοώ ότι υπερβαίνεται των όσων θα πρέπει καθηκόντως να πράττετε, να μας κρίνετε να μας επικρίνετε, αλλά η εκτροπή από τον κώδικα πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί εσφαλμένες εικόνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να διογκώνεται ή και να υποβαθμίζεται εκεί και όπου υπάρχει διαφθορά».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως θέλει να πιστεύει πως με τη συνεργασία και αποφασιστικότητα όλων, θα γίνει κατορθωτό ώστε τα προτεινόμενα μέτρα να υιοθετηθούν το συντομότερο «ώστε, ενισχύοντας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο πρόληψης, προστασίας και καταπολέμησης της διαφθοράς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr