Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα σχέδια δύο υπουργικών αποφάσεων για την ανάπτυξη της γεωθερμίας.

Τα κείμενα αφορούν:

α) Στο κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένους χώρους

β) Στο νέο Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών ο οποίος θέτει το πλαίσιο της ασφαλούς λειτουργίας τους

Οι δυο αποφάσεις – επισημαίνει το ΥΠΕΝ – ενσωματώνουν καινοτόμες ρυθμίσεις που αφορούν στη βελτίωση των όρων ανάπτυξης, έρευνας και ορθολογικής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων, τη διασφάλιση της ασφάλειας εργαζομένων, και περιοίκων και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίστηκε στις 10 ημέρες από την δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα https://ypen.gov.gr/category/dimosia-diavoulefsi/

Όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, «Η γεωθερμία είναι η πιο παραμελημένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας στην Ελλάδα, παρά το πλούσιο δυναμικό της. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις σε διάφορους παραγωγικούς τομείς με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια. Ελπίζουμε ότι τα κείμενα που θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσουν τα θεμέλια για την επανεκκίνηση στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον μετασχηματισμό του ενεργειακού της μείγματος αλλά και την ενεργειακή της αυτονομία».

Πηγή: ΑΜΠΕ


Πηγή: timesnews.gr