Οι γυναίκες που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως, βλέπουν κάποιες θετικές πλευρές στην κρίση της νόσου Covid-19, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG “Global FemaleLeaders Outlook”.

Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η πανδημία θα μπορούσε να δράσει ισοσταθμιστικά για ένα ανθρώπινο δυναμικό χωρίς αποκλεισμούς, αναφέρουν ως βασικό τους κίνητρο τον θετικό αντίκτυπο που θέλουν να έχουν στον κόσμο, ενώ υιοθετούν την ψηφιακή ατζέντα περισσότερο από ποτέ.

Η παγκόσμια έρευνα της KPMG αποκαλύπτει ότι, ενώ τέσσερις στις δέκα δεν θεωρούν πιθανή μια επιβράδυνση στα οφέλη που έχουν επιτευχθεί για την ποικιλομορφία και την ένταξη, σε ποσοστό 91% στην Ελλάδα αναφέρουν, ότι οι επιχειρήσεις απέχουν κατά πολύ από την επίτευξη πραγματικής ποικιλομορφίας στα ΔΣ και τις ομάδες διοίκησής τους.

Ανισότητα φύλων και κλιματική αλλαγή

Η ανισότητα των φύλων και η κλιματική αλλαγή αποτέλεσαν τα δύο βασικά ζητήματα που προσδιόρισαν ως τομείς για τους οποίους αισθάνονται πίεση να δράσουν από τα ενδιαφερόμενα μέρη τους:

– Ποσοστό 42% των γυναικών παγκοσμίως και το 41% των Ελληνίδων αναφέρουν ότι οι δράσεις βιωσιμότητας για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής θα ληφθούν ακόμα περισσότερο υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις μετά την κρίση της πανδημίας

– Παραπάνω από τις μισές (58% παγκοσμίως και 52% στην Ελλάδα) δηλώνουν ότι θέλουν να εδραιώσουν τα οφέλη για τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή, τα οποία καταγράφηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης, ενώ 48% των γυναικών παγκοσμίως και το 38% των Ελληνίδων αναφέρουν ότι η ανταπόκρισή τους στην πανδημία έχει μετατοπίσει την εστίαση τους προς το «Κ» των Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ΠΚΔ-ESG)

– Ποσοστό 42% των γυναικών παγκοσμίως και το 38% των Ελληνίδων πιστεύουν ότι τα μέτρα που έχει πάρει η εταιρεία τους πρόσφατα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού ήταν αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία (80% παγκοσμίως και 85% στην Ελλάδα) των γυναικών είδαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις έχουν σημειωθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών, όπου 30% παγκοσμίως και 38% στην Ελλάδα αναφέρουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί, τις έχει φέρει χρόνια μπροστά από το σημείο όπου περίμεναν να είναι σήμερα. Ωστόσο, εννέα από τις δέκα (92% παγκοσμίως και 94% στην Ελλάδα) που ερωτήθηκαν συμφωνούν ότι η εταιρεία τους έχει περιθώρια βελτίωσης στις διαδικασίες καινοτομίας και εκτέλεσης.

Αισιόδοξες προοπτικές

Σχεδόν μία στις δύο (58% παγκοσμίως και 56% στην Ελλάδα) συμμετέχουσες παραμένουν αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες αναφορικά με την προοπτική ανάπτυξης των εταιριών τους για την επόμενη τριετία. Ήταν ωστόσο λιγότερο αισιόδοξες για την παγκόσμια οικονομία, με 46% παγκοσμίως και 38% στην Ελλάδα να αναμένουν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μόλις 29% παγκοσμίως να δηλώνουν αισιόδοξες ή πολύ αισιόδοξες με το ποσοστό της Ελλάδας να παραμένει σε ακόμη πιο χαμηλούς ρυθμούς (18%).

Η πιο σημαντική αλλαγή που έφερε η κρίση είναι η αυξημένη χρήση των εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας. Μάλιστα, η πλειοψηφία (97% και 94% στις παγκοσμίως και στην Ελλάδα αντιστοίχως) αναφέρει ότι επιθυμούν να συνεισφέρουν σε αυτήν την ψηφιακή ανάπτυξη. Επιπλέον, 58% των γυναικών παγκοσμίως και 47% των Ελληνίδων πιστεύουν ότι η προσωπική τους επικοινωνία με τους συνεργάτες τους έχει βελτιωθεί στη διάρκεια της κρίσης.

Οι μισές από τις συμμετέχουσες παγκοσμίως, πιστεύουν ότι η προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού έχει διευρυνθεί χάρη στην ευελιξία που μπορεί να προσφέρει η εξ αποστάσεως εργασία. Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα, με μόλις 24% να υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Ωστόσο είναι αναμφίβολο, τόσο για τις γυναίκες παγκοσμίως όσο και για τις Ελληνίδες, ότι η εξ αποστάσεως εργασία έχει οδηγήσει την εταιρεία τους να κάνει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική της.

Προσωπικά προτερήματα

Σε ερώτηση για το ποια προσωπικά προτερήματα θεωρούν απαραίτητα για να ξεπεράσουμε την κρίση της νόσου Covid-19, διακρίνουμε σημαντικές διαφορές στις γυναίκες παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό προτέρημα για την Ελληνίδα ηγέτιδα είναι να «ενεργεί με μεγάλο βαθμό ευελιξίας και κινητικότητας» (53%), ενώ για τις γυναίκες παγκοσμίως το «να είναι κανείς οραματιστής και καινοτόμος» (44%). Ως ένα επιπλέον προτέρημα, οι γυναίκες στην Ελλάδα θεωρούν ότι είναι «να δίνουν σωστές εξηγήσεις και με σαφήνεια» (29%), ενώ για τις γυναίκες παγκοσμίως είναι «να λειτουργούν με ομαδικό πνεύμα» (42%).

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να καθιερωθούν νέα συστήματα κινήτρων για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα πλέον κατάλληλα άτομα. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, οι γυναίκες, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα αξιολογούν τη σωστή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής ως το πιο σημαντικό κίνητρο (50% και 59% αντιστοίχως). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι ενώ η ευελιξία χρόνου αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό κίνητρο για τις γυναίκες παγκοσμίως (48%) και το κατατάσσουν στην 3η θέση, οι Ελληνίδες γυναίκες δεν το θεωρούν τόσο σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της ικανοποίησης των εργαζομένων (18%).


Πηγή: timesnews.gr