Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας προσκαλεί φοιτητές από την Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “MIRAI” («Μέλλον» στα ιαπωνικά), ένα μικρής διάρκειας πρόγραμμα ανταλλαγής νέων από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Ιαπωνία. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο (i) να προάγει την αμοιβαία κατανόηση, (ii) να ενισχύσει το διάλογο και (iii) να οικοδομήσει ισχυρά δίκτυα μεταξύ μελλοντικών ηγετών από την Ιαπωνία και όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

(1) Nα ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, να κατανοήσουν τους στόχους του και να δεσμευτούν ότι θα κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

(2) Να είναι Έλληνες υπήκοοι και να μην έχουν την ιαπωνική υπηκοότητα.

(3) Να φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει στις ακόλουθες χώρες. Η έδρα του ιδρύματος δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με την εθνικότητα του υποψηφίου.

Ομάδα

Θέμα

Χώρες

Ομάδα-Στόχος

Οικονομία και Διοίκηση Eπιχειρήσεων

[Ε.Ε.] Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία

[Άλλες] Ισλανδία, Μολδαβία, Ηνωμένο Βασίλειο

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Τέχνες και Πολιτισμός

[Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης] Κροατία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

(4) Να μην έχουν παραμείνει στην Ιαπωνία για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.

(5) Να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα “MIRAI” ή σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ιαπωνική Κυβέρνηση.

(6) Να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

·         να είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς

·         Εάν κατά την ημέρα αναχώρησης η θερμοκρασία σώματος του υποψηφίου είναι 37.5℃ (99.5°F) και άνω, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα ακυρώνεται.

·         να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει εκτενές καθημερινό περπάτημα.

(1)    Να είναι ηλικίας είκοσι (20) ετών και άνω.

(2)    Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

(3)    Να έχουν καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

3. Πληροφορίες προγράμματος

Σύμφωνα με το φετινό πρόγραμμα, οι Έλληνες θα συμμετέχουν στην 3η και την 5η ομάδα, με θέματα «Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων» και «Τέχνες και Πολιτισμός» αντίστοιχα.

(1)    3η Ομάδα

Θέμα: «Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Διάρκεια ταξιδιού: 18 – 26 Μαΐου 2021

      (2)    5η Ομάδα

Θέμα: «Τέχνες και Πολιτισμός»

Διάρκεια ταξιδιού: 1 – 9 Ιουνίου 2021

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις για την Ιαπωνία και τους τομείς πολιτικής της και θα ανταλλάξουν απόψεις με Ιάπωνες φοιτητές. Επίσης, θα ταξιδέψουν στο εσωτερικό της χώρας και θα ενημερωθούν για τις τοπικές επιχειρήσεις και την παραδοσιακή κουλτούρα. Κατά την επιστροφή τους στο Τόκιο θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σε συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

4. Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου Japans Friendship Ties Programs MIRAI, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

(1)      Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν ένα αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου τους με τη φωτογραφία (ασπρόμαυρο ή έγχρωμο). Το αντίγραφο θα πρέπει να είναι καθαρό, πλήρες και ευανάγνωστο. Εάν το διαβατήριο δεν θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τότε θα πρέπει να ανανεωθεί  και να προσκομιστεί αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη του προγράμματος.

(2)      «Επιστολή Συμφωνίας» (“Letter of Understanding”)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους που αναγράφονται στην «Επιστολή Συμφωνίας» πριν υποβάλουν την αίτηση για το πρόγραμμα και στη συνέχεια να υπογράψουν και να επισυνάψουν τα έγγραφα (Παράρτημα 1).

(3)      «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν τους σχετικούς κανονισμούς πριν υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα και στη συνέχεια να υπογράψουν και να επισυνάψουν τα έγγραφα (Παράρτημα 2).

Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα “MIRAI” γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ο Οργανισμός JICE*, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να παρέχει προσωπικά στοιχεία σε ταξιδιωτικά γραφεία, εκδότες, συνεταιριστικούς οργανισμούς, σχολεία, οικογένειες φιλοξενίας, κ.ο.κ., προκειμένου να χειριστεί και να δημοσιεύσει αναφορές του προγράμματος μέσω επιστολικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο.

(4)      Πρόσφατη Αναλυτική Βαθμολογία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν ένα αρχείο ή μία φωτογραφία πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντίγραφου, της πρόσφατης Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο φοίτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα βαθμολογία (για πρωτοετής φοιτητές) θα πρέπει να επισυνάψουν ένα αρχείο ή μία φωτογραφία πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντίγραφου, του Πιστοποιητικού Εγγραφής από το Πανεπιστήμιο φοίτησης μαζί με την Αναλυτική Βαθμολογία Λυκείου.

(5)      Φωτογραφία

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (των τελευταίων 3 μηνών).

Πέρας υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 24:00.

5. Όροι και προϋποθέσεις

(1)    Τα παρακάτω έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα:

·         Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής (Ελλάδα- Ιαπωνία και Ιαπωνία – Ελλάδα).

·         Διαμονή σε χώρα διέλευσης.

·         Διαμονή στην Ιαπωνία

·         Κόστος μετακίνησης στην Ιαπωνία

·         Γεύματα στην Ιαπωνία

·         Τέλη εισόδου προγραμματισμένων δραστηριοτήτων

·         Ταξιδιωτική ασφάλιση

(2)    Πολιτική Ακυρώσεων

Ο υποψήφιος μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μόνο για λόγους υγείας ή άλλο σοβαρό λόγο με την προσκόμιση σχετικού εγγράφου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την ακύρωση. Τα τέλη ακύρωσης θα χρεωθούν στον συμμετέχοντα εάν η αίτησή του έχει ήδη γίνει αποδεκτή και η πτήση ή / και άλλες κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

(3)    ΔΕΝ επιτρέπεται:

·         Η άφιξη στην Ιαπωνία πριν την έναρξη του προγράμματος ή η αναχώρηση από την Ιαπωνία μετά τη λήξη του προγράμματος

·         Η χρήση άλλης πτήσης από αυτή που ορίζει το πρόγραμμα.

·         Η αλλαγή χώρου διαμονής (ξενοδοχείου ή δωματίου).

·         Η παράληψη οποιαδήποτε δραστηριότητας του επίσημου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων ή των προγραμματισμένων επισκέψεων, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, όπως συναντήσεις με συγγενείς, φίλους, συνεταίρους κ.λπ.

·         Η συνοδεία των συμμετεχόντων από άλλα άτομα.

·         Η μετακίνηση σε τρίτη χώρα κατά τη μετάβαση στη Ιαπωνία ή κατά την επιστροφή στην Ελλάδα.

6. Σημαντική Ενημέρωση για την Πρόληψη της Νόσου Covid-19

Λόγω της εξάπλωσης της νόσου του νέου κορωνοϊού (COVID-19), καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καθώς και το προσωπικό της JICE να ακολουθούν τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

(1) Να φοράτε μάσκα προστασίας (παρέχεται) και να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντιλο ή το μανίκι σας όταν βήχετε ή φτερνίζεστε.

(2) Εάν έχετε συμπτώματα, όπως πυρετό (37.5℃ και πάνω), κόπωση ή αίσθημα κρύου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παραμείνετε στο δωμάτιό σας και συμβουλευτείτε αμέσως το προσωπικό της JICE.

(3) Να αποφύγετε τα παρακάτω:

·         Κλειστούς χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό

·         Πολυσύχναστα μέρη όπου δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας

·         Στενές επαφές, όπως συνομιλίες σε κοντινή απόσταση

(4) Να κρατάτε τις αποστάσεις ασφαλείας.

(5) Να πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι ή αντισηπτικό διάλυμα (παρέχεται) και να κάνετε συχνές γαργάρες.

(6) Να καταναλώνετε επαρκή ποσότητα νερού καθημερινά (παρέχεται).

(7) Να μετράτε τη θερμοκρασία σώματος καθημερινά πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

(8) Να τρέφεστε σωστά και να ξεκουράζεστε.

*Japan International Cooperation Centre (JICE)

Ο Οργανισμός JICE έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος υπό την καθοδήγηση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (https://www.jice.org/en/about/).

Παράρτημα

1 – Επιστολή Συμφωνίας

2 – Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

3 – Επισκόπηση και Δείγμα Προγράμματος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

·         Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για την επόμενη φάση, θα κληθούν για συνέντευξη κατά το διάστημα 1 με 5 Μαρτίου 2021.

·         Στους υποψήφιους που θα κληθούν για συνέντευξη, θα ζητηθεί να προσκομίσουν επιστολή κινήτρων (motivation letter) 500 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·         Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) από τα κεντρικά γραφεία του Τόκιο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·         Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από μαθήματα του πανεπιστημίου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί από τους ενδιαφερόμενους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

·         Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του αιτούντος στο πρόγραμμα.

·         Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

·         Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

·         Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19, η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Links: 


Πηγή: timesnews.gr